Aktuální informace

Aktuální informace


23. ledna - Canisterapie

V tento den proběhne přednáška s odborníkem. Prosím, dejte dětem v pondělí 23. ledna jen věci na 1. vyučovací hodinu. Další 4 hodiny budou probíhat aktivity v rámci přednášky.
Přednáška bude hrazena z TF - 80,- na žáka.


Dnes si začali žáci zapisovat DÚ do malého červeného deníčku + zůstává značení v sešitě - červená tečka, zkratka DÚ. Deníčky procházím a zápis kontroluji! Prosím o to i Vás - přečtení potvrďte podpisem. Prozatím budu zapisovat DÚ i do Bakalářů, pak zůstane jen deníček.

                                 Děkuji Vaše úča :-)