Měsíční plány akcí a projektů

Měsíční plán

Září

1. září - Slavnostní zahájení školního roku
2. září - Focení žáků s patrony
5. září - Zahájení celoročního projektu Zoo
14. září - Zahájení sběru papíru a použitého kuchyňského oleje
15. září - První informační schůzky
30. září- Slavnosti podzimu


Zahájení sběru papíru a použitého kuchyňského oleje

Sběr papíru - Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní BousovVážení rodiče, 
od září startujeme oblíbený sběr papíru a tentokráte i použitého kuchyňského oleje.

Třídy soutěží jako kolektiv o největší množství sesbíraného papíru a jejich píle je "sladce" odměněna. Finanční prostředky, které se získají, jsou použity na nové vybavení školy pro vaše děti.

Začínáme již ve středu 14. 9. 2023.

Kdy: 
- každou středu v 7:00 -  7:30 hod.

Prosíme:
- papír (svázaný a nejlépe v krabicích, NE karton, NE knihy v deskách, NE špinavý a mastný papír)
- olej (v uzavřené plastové nádobě, např. PET, vylitý do odpadu velmi zatěžuje čističku odpadních vod)


První informační schůzky

Vážení rodiče,
první informační schůzka proběhne 15. září v 16. 00 hodin v kmenové třídě 1. B. Na této schůzce budeme řešit potřebné organizační věci spojené s chodem třídy, musíme se domluvit na třídních důvěrnících, které si mezi sebou zvolíte, atd.
Ráda bych Vám také na schůzkách nabídla možnost se sejít nad malou ochutnávkou FIE hodin, které budou realizovány v rámci výuky :-)