Měsíční plány akcí a projektů

Měsíční plán 


LEDEN

Průběžně - třídní kolo recitační soutěže3. ledna - nástup do školy po vánočních prázdninách
3. ledna - keramika mladší skupina
11. ledna - Master Šéf
23. ledna - Canisterapie
25. ledna - Master Šéf