Dvojí čtení

Vážení rodiče,

máme za s sebou ve čtení kus práce a je na čase odstranit nešvar, který se nám třídou prohání a to DVOJÍ ČTENÍ.

Troufám si tvrdit, že mnozí z Vás tomu nepřikládají velkou váhu, když si dítě první slabiku řeknu v duchu a pak ji vyřkne nahlas, ale…..ano, je to překážka v rozvoji plynulého čtení. No a co teď s tím? Tento styl čtení se dá opravit. Chce to ale trošku trpělivosti a systematické práce - čteme každý den chvilku. Abych Vám trošku poradila a navedla, podsunu Vám několik materiálů, jak s dětmi pracovat doma.

Když dítě používá nesprávnou techniku čtení, tzv. dvojí čtení, kdy si přečte slovo napřed potichu pro sebe a teprve pak jej přečte nahlas. V takovém případě je nutné dítě co nejrychleji navést na správnou techniku, hlasité slabikování slov. Pokud nesprávná technika čtení přetrvává, dítě se vlastně dostává do slepé uličky – s rostoucí náročností slov se čtení stále více zpomaluje, nerozvíjí se, často uniká i obsah.


Dvojí čtení se projevuje tak, že si dítě nejdříve slovo čte po písmenech potichu a teprve potom je vysloví nahlas (signálem bývají velké pauzy mezi slovy).

Použití čtecího okénka (děti si vytvoří ve škole)
Způsob použití:

 1. text postupně odkrýváme - dítěti nejprve exponujeme začátek slova a pak teprve slovo celé - tím je nutíme, aby se při čtení vždy řídilo podle začátku slova. Aby si zvyklo číst odleva doprava, aby „nehádalo".
 2. text postupně zakrýváme - dítě má před sebou nejprve celý řádek, avšak posunované okénko jej postupně zakrývá. Dítě je tedy soustavně „tlačeno" dopředu.

Postup:

 • velikost vystřiženého okénka musí odpovídat velikosti písma - ideální je milimetrový okraj bílého papíru nad a pod písmeny
 • text postupně odkrýváme, kartičkou s okénkem pohybuje ten, kdo s dítětem pracuje, NE dítě samo
 • rychlost pohybu okénka přizpůsobíme čtenářským možnostem dítěte. Dbáme na dodržování tempa - na pomalé, ale plynulé čtení (rychlost čtení se postupně dostaví)
 • zatím od dítěte nevyžadujeme čtení s přednesem, stále dbáme na čtení klidné až monotónní (přednes se dostaví s rozvojem čtenářských dovedností)
 • „dvojí" čtení nepřipouštíme. Učíme dítě, aby si souhlásku protahovalo a přidávalo k ní samohlásku - jde o klidné, pomalé a plynulé slabikování
 • při plynulém slabikování dbáme na to, aby dítě slabiky nevyráželo - stále je důležitý pomalý, klidný až monotónní přednes
 • abychom zabránili ulpívání na písmenech nebo slabikách, které dítě čte, posouváme okénko těsně předtím, než dítě čtenou slabiku vysloví, a tím písmeno - slabiku zakryjeme (text tedy postupně zakrýváme). Nutno zde vysvětlit dítěti, že nejde o zrychlování čtení, stále vyžadujeme čtení pomalé, klidné, plynulé
 • při čtení s okénkem umožňujeme odpočinek: Necháme dítě číst tři až pět řádek (dle individuální potřeby), pak jeden řádek čteme sami stejnou rychlosti, kterou četlo dítě - dítě se k nám může připojit nebo zrakem sleduje text. Ve čtení se takto s dítětem střídáme
 • doba čtení s okénkem by měla být 10 min. denně. U dětí s výraznějšími dyslektickými obtížemi a u dětí, které se hůře soustředí, se doporučuje pětiminutový nácvik dvakrát denně
 • pokud dítě čte „dvojím čtením" pouze slova obtížná, znamená to, že postupně zvládá čtení snazších textů a je tendence k postupnému zdokonalování. V tom případě dávejte přednost čtení říkadel, textů pro začínající čtenáře, případně používejte krátké texty v dětských časopisech. Je třeba, aby si dítě začalo zvykat na plynulé čtení celých slov. Snadný text bude lépe zvládat a zároveň bude mít ze čtení lepší pocit. Objeví-Ii se obtížné slovo, mělo by ho číst po slabikách. Pokud čte způsobem „dvojího čtení" všechna slova, pak musí číst po slabikách, cvičit čtení izolovaných slabik nebo písmen, vrátit se tedy při nácviku čtení do období prvního ročníku. Opět je vhodné používat snadné texty, které odpovídají jeho stupni vývoje dovednosti číst.

Obecně pro učení se čtení platí, že dítě by mělo mít texty, které mírně převyšují jeho současné dovednosti. Jsou-li slova příliš obtížná, dítě věnuje všechnu energii na luštění písmen, hláskování slov a nepamatuje si, co čte. Čtení se pro něj stává strašákem a velmi nepříjemnou činností, které se brání. Zároveň je nutné upozornit, že čtení je dovednost, kterou je třeba cvičit, a to nejen ve škole, ale i doma. Čtení s okénkem umožňuje vést pohyby očí zleva doprava. Některé teorie tvrdí, že nesprávné oční pohyby jsou jednou z hlavních příčin dyslexie. Pokud dítě vytrvale a přes veškerou snahu rodičů i učitelů okénko odmítá, lze tuto pomůcku nahradit obyčejnou záložkou, ukazovat si prstem.

Text najdete na: