Aktuality

 
V pondělí 29.11. proběhne další kolo plošného testování žáků. Testovat se bude antigenními testy ve třídách na začátku vyučování. Pozitivně testovaní žáci budou muset opustit školu, zbytek třídy pokračuje ve výuce, pokud KHS nerozhodne jinak. Každý případ se bude posuzovat individuálně.

Začíná doba adventní, která nás bude provázet i ve škole. Naše třída se promění na zimní, chybět nebude stromeček a adventní kalendář. V pátek k nám možná zavítá Mikuláš se svojí družinou, aby zhodnotil pracovní úsilí každého školáka. V tento den nás čeká čertovská škola. Přines si pouze pouzdro a svačinku. Uvítáme kostým anděla nebo čertíka. 
Den Slabikáře si děti určitě dlouho budou pamatovat. Celá slavnost proběhla za přítomnosti našich patronů a pana ředitele. První dvě vyučovací hodiny jsme ukázali rodičům prostřednictvím online vysílání, co všechno jsme se ve škole naučili. O velké přestávce nechyběl také dort, který upekla Elenka s maminkou a všem moc chutnal. Děkujeme. Pan ředitel pak předal každému prvňáčkovi Slabikář, následně  patroni své svěřence přezkoušeli ze čtení. Všichni si svůj “Den” patřičně užili a dle slov dětí to byl nejlepší den ve škole. Více ve fotogalerii. Odkaz na záznam online vyučování je umístěn na Classroom.

Děti, které jsou nemocné, pracují v učebnicích podle týdenního medvídkova plánu. Na každé straně jsou dole informace, jak se dané cvičení má plnit. V případě nejasností mě kontaktujte.
Sběr papíru začíná od 8. 9. 2021. Starý papír můžete vozit každou středu od 7:00 do 7:30 hodin. Balíčky musí být svázány po menším množství. Nesbíráme karton.