Medvídkův týdenní plán

37. školní týden od 16. května do 20. května 2022

český jazyk - Čtení slov s hláskami ď, ť, ň, dě, tě, ně
Slabikář - str.  86, 87, 88, 89
PS ke Slabikáři - čtení po str. 49 (dobrovolné)
Písanka - str. 25, 26, 27, 28  (písmeno b , B)
Čtvrtek - diktát písmen, přepis věty - pátek.


matematika - Čísla 16 - 20
Pracovní sešit -  str. 58, 59, 60, 61
Pětiminutovka - sčítání a odčítání do 15 (středa)


prvouka - Vycházka  - příroda v létě
Orientace v čase - str. 61 


VV + PČTřídní kalendář - přines si vystřižené obrázky vhodné k ročnímu období či měsícům 

HV Hra na hudební nástroje, houslový klíč, nota celá, půlová


Po škole - Každý den si přečti kousek knížky a povykládej rodičům, co jsi přečetl/a. Nezapomeň trénovat počítání do 20 bez přechodu přes desítku.

Pravidla psaní v písance:
- pořádně si přečti, co máš psát
- na řádek stačí napsat 2-3 slova
- po napsání každého slova zkontroluj čárky, háčky, tečky

PROCVIČOVÁNÍ