Diagnostická prověrka čtení

Na začátku března proběhla 2. diagnostická prověrka čtení. Cílem kontroly bylo zjistit pokrok dětí ve čteném projevu a hlavně porozumění čteného textu. Většina dětí čte správně, nahlas, po slabikách, dokonce někteří již čtou plynule celá slova. Téměř nedochází ke dvojitému čtení (děti si nejdříve čtou slabiku potichu, pak je vysloví nahlas). Text byl jednoduchý, jednotlivá slova byla dostatečně procvičena, zatím se neobjevila slova se dvěma souhláskami na začátku slova. Všichni četli text poprvé, bez přípravy. Čtení jsem nahrála na diktafon. Poslechnout si děti můžete v odkazech.

Soubory