Co po škole?

Pondělí 22. 11. 2021
Český jazyk - Hláska - písmeno, PS str. 32, písanka str. 20 - 4 řádky (někdo stihl více)
Prvouka - Péče o zvířata v zajetí, Naše vlast
- písanka str. 20/ vyhledej slova začínající na W,w + Napiš vlastní jméno začínající předepsaným velkým písmene

Úterý 23. 11. 2021 
Český jazyk -  Rozdělení hlásek, Uč. str. 39, přehled o “duhového sešitu”, čtení, písanka str. 21 - 5 řádků
Matematika - Orientace v tabulce a na číselné ose, PS str. 10
DÚ -  M - malý školní sešit, rozklad nadiktovaných čísel, např. 53 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 3

Středa 24. 11. 2021
Český jazyk - Samohlásky, PS str. 33 , písanka str. 21 (zbývající 3 řádky)
Matematika - Porovnávání desítek do 100, PS str. 11
DÚ - ČJ do malého školního sešitu vymysli co nejvíce slov, kde samohláska tvoří samostatnou slabiku. Slova nejprve napiš na řádek, rozděl na slabiky a zakroužkuj samohlásku tvořící samostatnou slabiku. Např. A/gá/ta

Čtvrtek 25. 11. 2021
Český jazyk -  Krátké a dlouhé samohlásky ve slabikách, vymýšlení slov dle daného schématu, Uč. str. 40, písanka str. 22 (5 řádků)
Matematika - Sčítání desítek do sta, PS str. 12 + pracovní list
DÚ - M - do malého školního sešitu počítej dle zadání

Pátek 26. 11. 2021
Český jazyk - Samostatné písemné opakování - práce s textem
Matematika - Odčítání desítek do sta, PS str. 13
DÚ - bez DÚ, příprava na opakování témat z PRV za měsíc listopad (děti se vezmou domů ŠS)