Taková normální rodinka

Ve středu jsme se pustili do nového tematického celku s názvem Moje rodina. Děti musely nejprve samy přijít na to, čím se budeme v příštích hodinách prvouky zabývat, posloužily jim k tomu příklady, jejich výsledky a písmena, jež bylo nutné uspořádat. Téměř všichni tak bez mé pomoci objevili, o čem si budeme povídat. Abychom se co nejlépe ponořili do rodinného prostředí a vztahů mezi jednotlivými členy v něm, následovalo několik jednoduchých otázek a jedno obtížné zadání: sehrajte nějakou rodinnou situaci. Pro lepší výkony posloužily rekvizity a mohlo se hrát. Ve třídě máme rozené dramatické umělce, a to jsou někteří nemocní, scénky se opravdu vydařily. Škoda jen, že nám je opakovaně rušilo rozchechtané obecenstvo, resp. dva neukáznění diváci. Po vyplnění pracovního listu jsme se do divadla ještě jednou vrátili a zakončili tam podařený blok prvouky. Děcka opět potvrdila, že to učení je vlastně zábava.