Zapojení dětí 2.B do mezinárodního projektu #SayHi

První listopadové dny dětí a dospělých ve 2.B se nesly v tanečním duchu, všichni v této třídě se zapojili do mezinárodního projektu #SayHi Rádia Junior. Smyslem projektu však není snaha naučit se tančit, jak by se na první pohled mohlo zdát, o tanec jde vlastně až na druhém místě. Myšlenka projektu má mnohem hlubší rozměr. Děti po celé Evropě se svojí účastí mohou třeba i tímto způsobem vymezit proti šikaně a jiným patologickým jevům, které je v dnešní době obklopují. Společným tancem se snaží podpořit toleranci a přátelství nejen mezi sebou či mezi zúčastněnými, ale mezi všemi dětmi.

Fungování každého dětského kolektivu přináší desítky sociálních interakcí, vztahových proměn, silných zážitků, ale i problémů. Druháci a druhačky, vědomi si faktu, že vztahy mezi nimi jsou důležitější než jakékoli hodnocení, se do nácviku pustili se stejnou vervou, s jakou se snaží pracovat na tom, aby byli kolektivem, v němž je opravdu každému dobře. Není to samozřejmost, ale nepřetržitá práce, se kterou jim pomáhají dospělí ve škole i doma. Každý musí přispět svým vlastním kouskem skládačky, každý střípek je důležitý, jen tak se podaří sestavit celou mozaiku, malé umělecké dílo.

A pestrá mozaika to tedy byla. Tanec na píseň s názvem Buď sám sebou se stal jednou z mnoha aktivit, činností a her, jejichž snahou bylo posílení již dříve vzniklých kamarádství, vytvoření prostoru pro vznik nových přátelství, poznávání schopností a dovedností toho druhého, ale především hledání vlastních hodnot a cesty k sobě samému, k sobě samé. Je to cesta velmi náročná, celoživotní, děti jsou teprve na jejím začátku. Přejme jim na ní co nejvíce protančených dní.

Taneční průřez seznamem zapojených zemí můžete zhlédnout zde.
Na taneční příspěvek naší třídy do finálového sestřihu videí ČR se můžete podívat zde.
Obrazový příspěvek naší třídy (foto myšlenkových map) pro článek na stránce Rádia Junior se nachází zde.

Za všechny zúčastněné Pavla Kubišová