Hry našich babiček

Vážení rodiče,

v uplynulých měsících byli požádáni někteří vyučující naší školy o pomoc při získávání materiálů, jež budou tvořit součást podkladů pro vznik knihy s pracovním názvem Hry našich babiček. Původně jsem plánovala uskutečnit projektový den pod širým nebem, na nějž byste byli přizváni, pokud byste přispěli nějakou tou vzpomínkou a pravidly právě takové hry, se kterou Vás nebo Vaše děti seznámili prarodiče. Na podzim již nebylo možné se tomuto dnu věnovat, další možný termín vidím v květnu nebo v červnu. Protože však materiál je třeba sesbírat dříve, obracím se na Vás tímto způsobem. Budete-li chtít přispět nějakým názvem hry, případně soupisem jejích pravidel, popisem hravé aktivity, zašlete mi prosím tyto informace na mail, já přepošlu dále. Sejde-li se námětů více, osvojí-li si Vaše dítě nějakou hru, zařadím je alespoň do hodin tělesné výchovy, příp. si tento projektový den uspořádáme ke konci školního roku. Za příspěvky předem děkujeme.