Lodní deník

Lodní deník od  6. února do 10. února 2023

český jazyk - Pranostiky, hádanky, slovesa.
PS - str. 3, 4, 5, 6
Čtení - Sali zachránce - str. 2, 3, 4, 5
Psaní - str. 9, 10 (písmena h, H, ch, Ch)
Úterý - diktát  vět


matematika - Nakupujeme. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
PS - str. 4 - 7
Geometrie - 
malý PS - str. 15, 16
Čtvrtek - 


prvouka - Lidské smysly
PL - Jak jde čas. Prvouka s Marťánkem str. 27 a 28.
Leporelo ROK - zimní krajina.                                               


VV + PČ - Malba - kašpárek

HV -  Opakování písní


Po škole (dobrovolný úkol)
Napiš a seřaď podle abecedy deset podstatných jmen (osoby, zvířata, věci).

Umíme to - přihl. jméno: námořníci, heslo: moře

český jazyk

matematika