Lodní deník

Lodní deník od  3. října do 7. října 2022

český jazyk - Řazení slov podle abecedy, rozvoj slovní zásoby
PS - str. 17, 18 
Čtení - str. 12, 13  Babí léto
Psaní - str. 12, 13, 14 (písmena  o, a, d, ď)
Pondělí diktát  7 slov, pátek přepis +  testík - řazení slov podle abecedy


matematika - Sčítání a odčítání  do 12 s přechodem přes desítku
PS - str. 18, 19, 20, 21
Geometrie - 
malý PS - str. 4
Pětiminutovka - pamětné počítání do 11 s přechodem přes desítku (středa) 


prvouka - Podzim - počasí.  Marťánkova prvouka str. 9.  Zakládáme leporelo ROK - první strana PODZIM.

                                                      


VV + PČ -  Podzimní list - dokončení z minulé hodiny 

HV -  Rytmická cvičení, píseň Abeceda, Slunéčko zachází za hory


Po škole (dobrovolný úkol) - Napiš jména kluků a holek, poskládej je podle abecedy.  (2 sloupce)

Umíme to - přihl. jméno: námořníci, heslo: moře

český jazyk

matematika