ČERVEN

V pondělí 12. června vyrazíme na třídní školní výlet. Informace obdržíte na listu, kde prosím vyplníte návratku a pošlete co nejdříve zpět.


 16. června se zúčastníme besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou, autorkou dětských knih .


V pondělí 19. června vyjedeme do Brna. Během exkurze zavítáme do Motýlího domu a Magického světa Šmoulů. Informace opět na lístku.


Středa 21. června bude věnována každoroční akci Férový piknik, na kterou jste srdečně zváni. Více v přiloženém letáku. Po snídani pojedeme přímo do plavání, kde proběhnou plavecké závody.


V posledním týdnu školního roku budeme uklízet třídu a užívat si posledních společných chvilek. Ve středu pojedeme na poslední plavání. Ve čtvrtek proběhne slavnostní zakončení školního roku 2022/2023 v kině. 


Opět sbíráme starý papír a použitý kuchyňský olej. Svozovým dnem zůstává středa od 7:00 do 7:30 hodin. Balíčky papíru prosím svázat nebo dát do krabice. Nesbíráme kartony, špinavý a mastný papír. 

Soubory