Prvouka s marťánkem

PRVOUKA S MARŤÁNKEM 2. ročník

Milí žáčci druhé třídy, 

v tomto školním roce se budeme společně potkávat při hodinách prvouky, kde se za pomocí pracovní učebnice Prvouka s marťánkem budeme dozvídat o světě kolem nás.

Pracovní učebnice je spojením učebnice a pracovního sešitu. Co to znamená? Znamená to, že budeme potřebovat jen jednu knihu, která nás bude provázet celým školním rokem. Proto bude důležité se o pracovní sešit řádně starat. Získané znalosti si budeme průběžně upevňovat a opakovat, a to prostřednictvím skupinové i samostatné práce, poznávacích i jiných testů, doplňovaček či pracovních listů. Není se ale čeho bát. Budeme si hodně povídat, chodit do přírody, přemýšlet, objevovat, spolupracovat a radovat se z různorodých činností. 

Těším se na společné chvíle.

Paní učitelka Jana Řezníčková