Informace pro rodiče

Hezký den všem.

Vánoční besídka proběhne ve čtvrtek 22. prosince. Děti si mohou přinést drobné množství vánočního cukroví na ochutnávku. Na besídce si děti budou rozdávat dárky, které již teď mohou nosit do třídy pod stromeček.

Vážení rodiče,

dne 5. prosince proběhne naší školou Mikuláš se svou družinou. Následně se přesuneme do kina, na filmové představení Cesta do Tvojzemí. 

Současně bych vás všechny chtěla pozvat na Vánoční dílničky, které se budou konat ve čtvrtek 8. prosince.

Vážení rodiče,     

od 14. do 16. 11. proběhne souhrnné opakování Českého jazyka (měkké a tvrdé souhlásky, spodoba hlásek, věta jednoduchá, souvětí,  vzorec např. V1, protože V2. , spojování vět - spojky, slova souznačná- synonyma, protikladnà-opozita, příbuzná -stejný kořen, nadřazená, podřazená) a Matematiky (sčítání, odčítání, nádobilka, slivní úlohy

21. 11. v 16.00 bude třídní schůzka ohledně prospěchu  pro 3.A. 

 

Přišlo vyúčtování autobusu pro 3 třídy  5 900,- (3. A zapl. 2 006,-                                                   Baťák s programem        3 876,-                                                                             Celkem                              5 882,-                                                                              17 žáků zůstatek                   918,-                                                                              1 žák              400 - 346  =    54,- vrátím v pondělí, pokud budu mít na rozměnění,  Šašinková.

Stav pokladny k 3.10. 22 z 1000,- na dítě, tj.22 000,- + 3 998 z loňska                                   po zaplacení PS                                                     9 429 ,-                                                skicáky do prac. činností                                        580,-                                                sešity , výkresy                                                          629,-                                               Příspěvek SRPŠ                                                       3 300,-                                                Zůstatek na dítě                                                         548,-    

V pondělí bude doučování od 12.30 do 13.15. 

Přeji Vám hezký víkend, veselé hody a slunečné počasí, Šašinková.

 

Základní tempery máme, není potřeba nic kupovat.  Do VV potřebují jeden kulatý a jeden plochý štětec - na vybarvování větších ploch, ubrus, kelímek na vodu, paletu, tužku č. 1, voskovky.  :-) děkuji, Šašinková.

Cesta busem na Baťák zatím není známa.

Cena  228,- byla za plavbu, program a pirátský šátek. 

 

Náboženství 3. ročníků bude bývat v pondělí 12.45

Prosím rodiče o poslání 500,- na sešity a PS a 500,- na SRPŠ a školní akce. Tento týden stačí 500, koncem měsíce zbytek. 

Úkoly dětí píši do Bakalářů, než si všichni najdou svůj způsob značení - úkolníček, sešit daného předmětu, popř. učebnice. Tento měsíc máme téma Domov, rodina, obec.  Děti si přinesou fotografie, popř. obrázky na toto téma. Vytvoříme projekt obcí Polešovice a Ořechov, jejichž zajímavosti si projdeme a prohlédneme. Od 19. do 22. 9. si děti vytvoří jednoduchý rodokmen do sešitu, s jehož tvorbou jim prosím pomozte. Na slavnosti podzimu 30.9. si děti budou malovat bylinkové (např. levandulové,…) pytlíčky. Materiál je zajištěn.

V přízemí vytvoříme výstavku ovoce a zeleniny, prosím o přinesení  nějakého druhu  a věnování na ochutnávku. 

Všichni jste srdečně zváni na naši celoškolní podzimní slavnost.                             Děkuji za Vaši pomoc, Šašinková Miroslava