Pracovní činnosti

Do úvodních hodin pracovního vyučování budou děti potřebovat nůžky, lepidlo, pastelky a černý fix nebo popisovač, minimálně jeden nebo i více v různých tloušťkách hrotu. V následujících čtrnácti dnech se zaměří na sběr zajímavých přírodnin, které nepodléhají zkáze, na místě je již také lisování podzimně zbarvených listů. Pro další vyrábění využijeme zřejmě i přírodniny, které děti nyní připravují na výstavu pro Slavnosti podzimu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vážení rodiče,

ve školním roce 2022/2023 se budu s Vašimi dětmi pravidelně setkávat v hodině pracovních činností. Pomůcky v těchto hodinách používané budu čerpat z toho, co mají děti ve třídě, v případě potřeby jim nějaký materiál, vždy po domluvě s třídní učitelkou, zakoupím z třídního fondu. Určitě se ale také stane, že Vás budu prosit o pomoc při opatřování záležitostí, které výše zmíněnými způsoby zajistit nelze. V takovém případě budu žádost prezentovat ve výuce Vašim dětem a zveřejním ji také na této stránce. Za Vaši součinnost již nyní předem děkuji.

Na dobrou spolupráci s Vámi a školní rok plný inspirace Vašimi dětmi se těší

Pavla Kubišová