Hudební výchova

Vážení rodiče,

po hodině hudební výchovy (26. 4. 2022) si děti odnesly domů sešity, které zůstávaly celoročně ve škole. Nabízí se Vám tak příležitost podívat se, čemu jsme se v hodinách hudební výchovy věnovali, ale především dohlédnout na to, aby si Vaše dítě skutečně osvojilo to, na čem jsme se dnes společně dohodli. Bude to jen základní základ hudební nauky pro třetí ročník, abychom mohli zhruba za tři týdny napsat krátký test a uzavřít tak tuto hudební kapitolu. Takže: značka pro notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou, k tomu řada tónů ve stupnici C dur, jejich správné umístění a pojmenování. Marodům vše v příští hodině znovu ukážeme, na dalších aktivitách ještě pocvičíme a potom spolu zúčtujeme, zajisté ke spokojenosti všech.