Říjen

První akce měsíce října bude věnována dlouhodobému projektu Moje obec, který si klade za cíl přiblížit dětem místo, kde se narodily, ve kterém žijí či navštěvují školu. Jak už je naším dobrým zvykem, nezůstaneme jen u tabule a sešitu, ale převedeme projekt také do praxe, postupně tak absolvujeme prohlídku Polešovic, Vážan i Tučap a okusíme tak naše obce doslova na vlastní oči a nohy. V pátek 7. 10. 2022, pokud tedy počasí dovolí, se sejdeme ráno před školou, ti zmrzlejší mohou čekat v šatně, kde si je také vyzvednu. Společně se přesuneme na Městečko, odkud se autobusem v 7.57 hod. vyvezeme do Vážan. Od té chvíle už to bude jak jinak než dobrodružné, neboť zpět do školy bude nutné dojít pěšky. S sebou proto vhodné oblečení a hlavně obutí, do batohu svačinu, pití, klíče, vhodná také bude igelitová taška, do níž budeme opět sbírat přírodniny a listy, jež se budou hodit pro výrobu naší záložky. Návrat k obědu. Pokud by někdo v Tučapech mohl pustit děti do tepla, kde by se mohly nasvačit, jistě bychom to uvítali. V případě opravdu nepříznivého počasí vycházku zřejmě odložíme.

Od pondělí 10. 10. 2022 uskutečníme druhý týden aktivit, tentokrát na téma brambory. Děti budou potřebovat určitě více brambor různých velikostí: drobnější do matematiky na počítání, větší do výtvarky na výrobu tiskátek. K tomu se vždy hodí i pár vykrajovátek na cukroví a příborový nůž. Další brambory měly být použity v kuchyňce, která je však tak vytížená, že jsem od tohoto záměru upustila a brambory za nás necháme zpracovat odborníky. My už jen zkontrolujeme jejich výsledné dílo.

Ve středu 12. 10. 2022 tedy v rámci bramborového týdne pojedeme na exkurzi do provozu firmy Hobža ve Strážnici. Na základě předběžné domluvy sraz dětí v 8.00 hod. v Moravském Písku na nádraží. Čtyři rodiče dosud potvrdili svoz, obstaráno tak nyní máme 10 dětí, ostatní se ještě mezi sebou domluví (Vážany) nebo dají včas vědět. Na cestu již tradičně oblečení a obutí dle povahy exkurze, jedeme za každého počasí, tudíž i pláštěnku s sebou. Do batohu svačinu, pití, drobné kapesné pro případ, že bude možné brambůrky také zakoupit. Pak doporučuji ještě jednu tašku s sebou, ať je bohatý nákup do čeho dát. Návrat také dle návrhu v mailu, obědy jsou odhlášeny. Kdo si bude chtít vyzvednout dítě dříve než ze ŠD, kde exkurzi zhruba ve 14.30 hod. zakončíme, podpisem opatří opravdu přesné a jasné instrukce, kde si dítě vyzvedne či odkud kam může samo odejít, předejdeme tak nežádoucím situacím.

Ve středu 19. 10. 2022 se přidáme k akci připravené pro děti prvního stupně s názvem Den stromů. V tento den se část dopoledne budeme učit, část pak strávíme venku, v blízkém okolí školy, kde pro děti budou nachystána stanoviště s přírodovědně zaměřenými aktivitami, které nevyžadují žádnou zvláštní přípravu a vybavení. Den se uskuteční jen za příznivého počasí.

V pátek 21. 10. 2022 proběhne další pirátský den. Ponese se v podobném duchu po celý rok, tedy připravenou práci zdolávají děti samy, mohou si radit navzájem, nikoli však spolu pracovat stále. V případě potřeby využívají techniku či jinou dostupnou nápovědu. Přestávky malé i velkou si určují zcela dle svých potřeb, na jejich zodpovědnost je ale mít hotovu povinnou část, což je v silách všech, pokud se však skutečně věnují práci. Jako součást dne ponecháme samostatné čtení knihy, kterou děti čtou doma a pro tuto příležitost si ji vždy přinesou. Kdo bude mít vyhotovený čtenářský list a bude nám chtít o knize referovat, může tak samozřejmě učinit.