Listopad

V pátek 4. 11. 2022, pokud nám počasí bude alespoň trochu přát, se vydáme za poznáním městysu. Dětem přespolním ukážeme Polešovice tak, jak je možná ještě neznají, také domorodcům ale zřejmě odkryjeme místa, jež pro ně byla dosud neznámá. 

Ve středu 16. 11. 2022 si uděláme Pirátský den v poněkud netradičním termínu, neboť závěr měsíce bude věnován jinému velkému projektu a piráti by v něm již pro sebe nenašli prostor.

Středa 23. 11. 2022 bude totiž začátkem projektu o podzimu, který si tentokrát poněkud protáhneme, věnovat mu budeme poslední tři dny jednoho a první tři dny následujícího týdne. Celá akce bude zakončena ve školní kuchyňce, i ochutnávka možná opět bude. Tentokrát však našeho výrobku, proto to slovo možná.

Ve stejný den v 16:30 hod. se setkáme na společné třídní schůzce v naší třídě. Na schůzce v září jsem předběžně nastínila, že asi bude nutné znovu doplnit fond. Stalo se, proto prosím peníze s sebou. Kdo se bude chtít individuálně dotázat na cokoli, k dispozici budu jako vždy před schůzkou i po ní.

A opět ve středu, tentokrát však 30. 11. 2022, kdy zakončíme projekt o podzimu, zakončíme také odevzdávání pirátských úkolů listopadu, jakož i čtenářských listů, v nichž bude zapsaná první přečtená kniha tohoto školního roku.