Říjen

Ve středu 4. 10. 2023 jste srdečně zváni na projektový den s názvem Slavnosti podzimu. Bližší informace viz příloha. Kdo se již zúčastnil, tak ví, kdo ještě ne, určitě přijďte, je co vidět i co ochutnat. Užijte si hezké odpoledne se svými dětmi a přáteli.

V pátek 6. 10. a 13. 10. 2023 vyfotíme zbývající historické osobnosti. Vlastně mohu napsat téměř všechny osobnosti, neboť svůj portrét mají zatím pouze čtyři z nich. Sbalte prosím dětem v jednom z těchto dnů kostým, ať můžeme celou záležitost ukončit. Poté dáme fotky na jejich tradiční místo a  další focení již nebude možné. Děkuji.

Každý rok máme povinnost zařadit do výuky alespoň jeden program prevence patologických jevů. Pro letošek jsme pro čtvrťáky vybrali společnost MP Education a jejich program Jsi online, více o něm zde. Uskuteční se 6. 10. 2023 ve čtvrté vyučovací hodině.

Ve čtvrtek 12. 10 2023 se vypravíme do neznáma. Muzeum v Kroměříži uspořádá ke Dni archeologie, který připadne na pátek 13. 10. 2023, edukační program zaměřený na toto téma. Bohužel jen v tento jeden den, kdy už je kapacita zcela naplněna. Nicméně se mi podařilo dojednat, že den předem si tento program může přijet vyzkoušet a užít i naše třída. Pravěká exkurze do Přerova letos nevyjde, toto bude hezká náhrada, pravěk pak oprášíme ještě později. A když už se do muzea vypravíme, využijeme všechny možnosti, které se aktuálně nabízí a jsou pro nás vhodné. Proto budeme i objevovat a pátrat na staré půdě. 
Po skončení návštěvy muzea nastanou dvě možnosti: nebude-li nám počasí přát, nasedneme na vlak v 11.17 hod. nebo spíše až v 11.45 hod. a děti budou doma nebo ve ŠD nejpozději ve 13.35 hod. Protože ale určitě bude hezky, sneseme klidně krátký drobný deštík, navštívíme ještě Podzámeckou zahradu s jejími zvířaty, jakož i Květnou zahradu, kterou využijeme jako místo obědové pauzy, sportovního vyžití díky bludišti i získávání informací o exotických rostlinách ve skleníku. Pak bychom Kroměříž opouštěli asi ve 14.47 hod., maximálně v 15.45 hod. Oba časy jsou zvoleny tak, aby na vlak ve Starém Městě navazoval autobus, kdyby nějaké dítě nemělo možnost odvozu. To vše však vyřešíme až aktuálně právě podle předpovědi počasí, rozhodnutí padne zřejmě v pondělí téhož týdne. Pak budu žádat opět o rychlou reakci v podobě písemné informace, zda a kde mám dítě vysadit či předat do ŠD.
V každém případě se sejdeme ráno v 7.15 hod. na vlakovém nádraží ve Starém Městě, odjezd vlaku v 7.33 hod. Nasedat bychom mohli také v Moravském Písku, odjezd vlaku v 7.49 hod. Pokud by se ozvala většina rodičů, že je to pro ně lepší, místo změníme, jinak ale platí Staré Město. Prosím rodiče o domluvu ranního svozu dětí, v případě potřeby mohou dvě se mnou. Jídlo na celý den, oblečení a obutí dle povahy akce, oběd je hromadně odhlášen. Kapesné dle uvážení, suvenýry útočí všude.

Druhou exkurzí do historie bude návštěva Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Pro ni jsem s organizátory zatím vyhradila hned dva pondělky. Je to zase proto, že počasí rozhodne za nás, kdy se exkurze uskuteční v plném rozsahu, neboť ze Starého Města zamíříme ještě pěšky na Modrou a Velehrad. V památníku Velké Moravy bude pro děti připraven výukový program a pak si ještě může každý sám obohatit své dosud získané školní znalosti návštěvou nových interaktivních expozic Pravěk Uherskohradišťska a Příběh Konstantina a Metoděje. 
Po obědě uskutečníme pěší přesun do Archeoskanzenu na Modré. Také zde nás budou očekávat s komentovanou prohlídkou a ukázkami řemesel. Poté si dáme ještě prohlídku Velehradu a baziliky. 
Sejdeme se ráno ve škole, odjezd do Starého Města linkovým autobusem od kina. Jídlo na celý den, oblečení a obutí dle povahy akce, oběd hromadně odhlášen. Pozor opět na kapesné, lebek a mečů není nikdy dost. Zakončení exkurze na Velehradě asi v 15.00 hod. Zde si můžete děti, a snad i dospělý doprovod, v intervalu 15.00 - 15.30 hod. vyzvednout a odvézt. Budu ráda, když se zase dohodnete mezi sebou a dáte vědět, kdo veze koho, aby nám tam nikdo nezůstal. Však už to znáte, za spolupráci předem moc děkuji.

Soubory