Učivo 3. týden v květnu

ČESKÝ  JAZYK

Jazyková výchova: Shoda přísudku s podmětem uč. str. 87             Opakování: Podmět a přísudek str. 86,                               procvičování osob, čísel, časů. způsobů  

V osobních koncovkách přítomného času píšeme i, í (sázím, prosí, přemýšlíš)!!!

Sloh: Recepty - popis pracovního postupu str. 80

Literatura: Čítanka str.158-168 - Katastofa, Šlépěje v bahně

Literární výchova: Lena Freyová Sbírka motýlů, , Pohádky na dlani

Matematika:

Matematika č. 3 - PŘÍMÁ ÚMĚRNOST

Opakování: Zlomky str. 17, 18, 19, slovní úlohy, str.24,25 

DÚ: Dokončit zlomkové počitadlo - za str. 32  

Opakování: Jednotky objemu, času, délky, hmotnosti, dělení se zbytkem,  úlohy o věku, Matematické pětiminutovky: násobilka, dělení se zbytkem

Každý pátek do geometrie vzít sešit geometrie, kružítko, pravítko, tužku č. 3. 

G: Obsah obdélníku str. 23

Opakování: obvod čtverce, obdélníku str. 6, rovnoběžníky str. 10                                                                                                             Rovnoběžník je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné Osou souměrnosti kruhu je každá přímka, která prochází středem tohoto kruhu.  

Otevřená brána na procvičování: umíme to

www.didakta.cz Login: crna711@didakta.cz
Heslo: 6RD2 

nebo:  skolakov.eu

VLASTIVĚDA

Kde žijeme: Mapa - měřítko, svrchovanost (suverenita) státu - ústava, prezident, vláda, poslanecká sněmovna, senát,                     symboly ČR- hymna, vlajka, statní barvy - trikolóra, malý, velký znak, prezidentská standarta - vlajka, státní pečeť

Opakování: světové strany, zahraniční sousedé,  barvy na mapě- druhy: hnědá pohoří, zelená nížiny, modrá řeky, nejznámější moravské i české znát (Chřiby, Bílé Karpaty, Beskydy, Jeseníky, Krkonoše, Šumava, nížiny: Dolnomoravský úval, Podyjí - Pálava, Haná - nížina podél středního toku Moravy, řeky: Morava, Olšava, Bečva, české řeky: Vltava, Labe), opakování: náš region, naše vlast, 

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém rybník str. 62 

Opakování:  ovocné stromy, keře, zelenina,  hospodářská zvířata, mazlíčci, volně žijící živočichové