Učivo 3. týden v červnu

ČESKÝ  JAZYK:  Opakování na opravu známek do 21.6.

Jazyková výchova:  opakování: Shoda přísudku s podmětem uč. str. 107, 111  

V koncovkách přítomného času píšeme i, í (sázím, prosí, přemýšlíš)!!!

Sloh: Psaní SMS zprávy, Práce s PC

Literatura: Čítanka str.172 -4 Karel Poláček - Vysvědčení

MATEMATIKA: opravy do 21.6. včetně

Řešení slovních úloh, dokončení pracovního sešitu                   Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem 43-4, opakování průměru                                                                                                           G- Povrch krychle, kvádru  

Otevřená brána na procvičování: umíme to

www.didakta.cz Login: crna711@didakta.cz
Heslo: 6RD2 

nebo:  skolakov.eu

VLASTIVĚDA

Zajímavosti ČR, orientace na mapě                                                                                                                                                                       Nerostné bohatství ČR: černé uhlí: Ostravsko, Karviná               hnědé uhlí: Mostecko, Sokolovsko                                                       ropa: okolí Hodonína                                                                           kaolín - na výrobu porcelánu: okolí Karlových Varů, Plzně, Znojma, sklářské písky- U České Lípy, Nový Bor 

Mapa: vyznačení pohoří, nejvyšších hor,                                                 řek Morava: přítoky- pravý Dyje, levý- Odra, Bečva, Olšava, nejdelší řeka - Vltava, nejvodnatější - Labe                                                                                                                                                                 nížin - Dolnomoravský úval, Podyjí, Polabí                                     měst- Praha, Zlín                                     

Opakování: Kde žijeme: Zlínský kraj                                                 Mapa - měřítko, svrchovanost (suverenita) státu - ústava, prezident, vláda, poslanecká sněmovna, senát,                                                                                                                                                 symboly ČR- hymna, vlajka, statní barvy - trikolóra, malý, velký znak, prezidentská standarta - vlajka, státní pečeť

Opakování: světové strany, zahraniční sousedé,  barvy na mapě- druhy: hnědá pohoří, zelená nížiny, modrá řeky, nejznámější moravské i české znát (Chřiby, Bílé Karpaty, Beskydy, Jeseníky, Krkonoše, Krušné hory, Šumava                                                         nížiny: Dolnomoravský úval, Podyjí - Pálava, Haná - nížina podél středního toku Moravy, řeky: Morava, Olšava, Bečva, české řeky: Vltava, Labe), opakování: náš region, naše vlast, 

Souhrnné opakování- slepá mapa 13.6.

PŘÍRODOVĚDA

Ochrana přírody