Učivo 4. týden v lednu

ČESKÝ  JAZYK

Jazyková výchova: Podstatná jména rodu mužského životného, neživotného - pán, hrad

 Opakování vzorů podstatných jmen rodu středního - město, moře, kuře, stavení, ženského -žena, růže, píseň, kost, předložek, zdvojených souhlásek, vyjmenovaných a příbuzných slov B,L,M,P, S,V,Z 

Uč. str. 54-58- Podstatná jména, skloňování - 7 pádových otázek, vzory rodu mužského životného, neživotného pán, hrad

Sloh: Pozdrav, představení, omluva str. 44

Literatura:                                                                               Čtení na pokračování -Obrázky z českých dějin str. 88-105, Putování českými dějinami č. 3 -Jiří z Poděbrad, Petr Chelčický- otázky, Bajky - Ivan Hostiňak 

Opakování:                                                                                       Literární výchova: Jazykolamy: U Sedlce v lese se sesedli sedláci. V Litomyšli mi vyšili na šle mašli. Na koleje u Litovle nelej olej.

MATEMATIKA

Rovnice: uč. str. 31, str. 35, 36 Písemné násobení dvojciferným číslem, PS č. 2 str. 1-3

Opakování: Dělení se zbytkem, aplikační úlohy-učebnice č. 2  str. 30-36 sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování, jednotky váhy,                                       Matematické pětiminutovky: násobilka,  PS str.  37-40

Rýsování - trojúhelníková nerovnost, pravý úhel- uč.2 str. 33, 34  

Otevřená brána na procvičování:

www.didakta.cz
Login: crna711@didakta.cz
Heslo: 6RD2 

nebo:  skolakov.eu

VLASTIVĚDA

 Opakování:  Jan Hus, husitské války, Jan Žižka, Prokop Holý, Zikmund Lucemburský, Život ve středověku, gotický sloh, úpadek českých zemí str. 34-37

Nové: Albrecht Habsburský, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad str. 38-40

PŘÍRODOVĚDA

Vlastnosti látek str. 34, 35

Opakování: str. 30-33-neživá příroda: vzduch, voda, půda, minerály a horniny, Slunce                                                    Energetické suroviny