Učivo 4. týden v listopadu

ČESKÝ  JAZYK

Jazyková výchova:

Opakování předpon, předložek, zdvojených souhlásek, vyjmenovaných a příbuzných slov B,L,M,P, S,V,Z 

Opakování abecedy

Sloh: Hra na detektiva

Vyber známou osobu - herec, zpěvák, politik, sportovec/, kladené otázky na vzhled -postava, obličej, vlasy, oblékání a vlastnosti 

Literární výchova: Karel Jaromír Erben - Prostonárodní české písně a říkadla, Božena Němcová - Pohádky                                     pohádky lidové - převyprávěné z dávné minulosti,                   umělé -vymyšlené autorem - Miloš Macourek,…                       báseň- literární dílo psané ve verších                                             verš-jeden řádek básně                                                                        

MATEMATIKA

Počítání se zvířaty - sčítání, odčítání, násobení, dělení   Nakupování, čtení a počítání s penězi do 10 000                         dělení se zbytkem, násobení, aplikační úlohy                                     Uč str.  28, 30, PS str.21, 22, 23

Geometrie: stavby z Magformers dle plánu, opakování rýsování kolmic, rovnoběžek, hledání společných obrazců, opakování jednotek, počítání času PS 22/12, 13

Momentálně je otevřená brána na procvičování:

www.didakta.cz
Login: crna711@didakta.cz
Heslo: 6RD2

nebo:  skolakov.eu

VLASTIVĚDA

Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III. UČ str. 22, 23, otázky str. 23

Opakování str. 21-23

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém - Les, lesní patra

Opakování: rozdělení živočichů na býložravce, masožravce, všežravce