Třídní záležitosti

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY: ZMĚNA TERMÍNU!

Výpis pololetního vysvědčení se vydává v pondělí 31. 1. 2022, uzavření klasifikace 21. 1., klasifikační porada 24.1. 2022

Pololetní prázdniny budou 4.2. 2022, na ně navazují jarní od 7.2. do 11. 2. Užijte si sporty, hry, výlety, ale dopřejte si i odpočinek a lenošní, týden bez úkolů :-). 

  on-line / kurz rodičák:  xrfja35                                                                Zatím je 22. 11. přihlášeno 9 rodičů na adresu svého dítěte: jméno.příjmení@zspolesovice.cz

- individuálně podle potřeb kdykoli v průběhu školního roku po domluvě na adrese: miroslava.sasinkova@zspolesovice.cz nebo sasinkovami@seznam.cz 

                                     Na viděnou Šašinková

 

NÁBOŽENSTVÍ
Pátek: od 12:25 hod.

SBĚR PAPÍRU:  každou středu od 7.00 do 7.30

ROZVRH HODIN 4.B

 

 

 

1

2

3

4

5

PONDĚLÍ

ČJ

M

VL

HV

ÚTERÝ

TV

AJ

M

ČJ

ČJ(čtení)

STŘEDA

ČJ

TV

M

ČJ(čtení)

ČTVRTEK

M

ČJ

VL

AJ

PÁTEK

AJ

M(geometrie)

ČJ

VV

VV

ANGLICKÝ JAZYK VYUČUJE - Mgr. ALENA HANSOVÁ
NÁBOŽENSTVÍ VYUČUJE - JOZEF ČERVEŇ

Od 8.9. budeme každou středu jezdit do plavání (první 3 hodiny).Výuka bude matematika a český jazyk (čtení).

S sebou: plavky, ručník, dívky čepici, svačinu, pití, sáček na obuv.

ZVONIT NEBUDE! 

Hodiny

1.  7:35 - 8:20  

Přestávky

8:20 - 8:30
2.  8:30 - 9:15  9:15 - 9:35
3.  9:35 - 10:2010:20 - 10:30
4.  10:30 - 11:15          11:15 - 11:25
5.  11:25 - 12:1012:10 - 12:20
6.  12:20 - 13:0513:05 - 13:35

   

PRÁZDNINY

     ....ať je nač se těšit....


Vánoční   23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Pololetní  4.2. 2022
Jarní     8. 3. - 14. 3. 2022
Velikonoční   14.4.  - 18.4. 2022             
Letní      1. 7. - 31. 8. 2022

TŘÍDNÍ PRAVIDLA

   1. Pravidlo: toleruji, že jsme každý jiný a respektuji právo každého na sebevyjádření a seberealizaci, nechám domluvit, odpovídám, pokud jsem tázán,-a, zachovávám potřebu mít klid na práci.

Je to náš úkol do Vánoc, na kterém budeme pilně pracovat i trestat nedodržování. Mám žolíka, kterého mohu, ale nemusím v týdnu využít -zapomenutí sešitu, učebnice, úkolu. Nevyužití žolíků bude odměněno.

Soubory