CO UŽ JSME ZAŽILI?

1.) 16.9.2021 CYKLOEXKURZE VELEHRAD, MODRÁ
https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/452199
       Ve čtvrtek 16.9. 2021 jsme se společně vydali na naši první společnou cyklojízdu, kterou jsme spojili s vlastivědnou exkurzí na Velehrad, Modrou. Po nezbytném poučení, jak se chovat při jízdě na kole, mohla naše cesta začít. Na Velehradě jsme uložili kola do bezpečí a dál jsme se již pohybovali po vlastních nohou. Nejprve jsme navštívili lapidárium, kde jsme se od výborné paní průvodkyně dozvěděli jsme se něco historii Velehradu, o vzniku kláštera, o symbolech Velehradu, o zlaté růži. Vyprávěla nám o tom, jak mniši přišli na Velehrad, jak žili, co celý den dělali, jak se učili apod. Následovala prohlídka krypt, kde se nachází zlatá růže, sarkofágy či kosterní pozůstatky. Z tmavých uliček a podivných názvů různých částí nám běhal mráz po zádech. Nakonec jsme si zahráli malé divadlo. Po svačince jsme se vydali na Modrou do areálu Živé vody. Po krátkém úvodu paní průvodkyně jsme se odebrali k prohlídce. Omrkli jsme obří akvárium, měli jsme štěstí, že jsme mohli vidět i potápěče při čištění. A potom už hurá do venkovního krásného areálu – k rybníčkům a také na prohlídkový okruh, kde jsme z blízka pozorovali pratury. Po nasycení našich hladových žaludků nás čekal pan průvodce archeoskanzenem. Ten nás provedl celým areálem a poutavě nám vyprávěl o životě na Velké Moravě, prohlédli jsme si domečky tehdejších obyvatel, navštívili školu, pekárnu apod. Taky jsme zahlédli spoustu domácích zvířatek. Po třetí hodině jsme vjížděli do Polešovic, všichni zdraví, živí a nadšeni z úžasného dne.  Už teď se těšíme na další exkurzi. Děkujeme paní vychovatelce Hasoňové, která s námi vyrazila na kolo a také děkujeme paní Hrančíkové za poskytnutí azylu pro nás i naše kolečka na Velehradě. Cykloexkurze se dle ohlasů velmi líbila. Bylo propojeno několik předmětů, žáci museli prokázat své fyzické schopnosti, znalosti dopravní výchovy, prohloubili si své vlastivědné i přírodovědné znalosti, museli pracovat jako tým, spolupracovat, využili své rozhodovací schopnosti, komunikační dovednosti, museli využít svých znalostí společenského chování. Žáci vše na jedničku zvládli.

2)ATLETICKÝ ČTYŘBOJ + ATLETIKA HRAVĚ A ZDRAVĚ

https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7683689

3) PROJEKTOVÝ DEN SLAVNOSTI PODZIMU 27.9.2021
 foto: https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7656655
https://www.zspolesovice.cz/aktuality/300-slavnosti-podzimu

4) OLYMPIJSKÁ HLÍDKA - někteří sportovali, někteří fandili. Všichni měli jedinečnou možnost potkat naše olympioniky.
https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/211073

5) Celoroční projekt Ukaž, co umíš  - tentokrát nás Barunka učila streetdance a moc jsme si to užili.
https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7752360
Dalším v pořadí byl Kubík, který si s kluky připravil fotbalový trénink.

6)Pracovní činnosti - tvoříme skřítky Podzimníčky
https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7752367

7) Halloween - slavnost dýní - 2.11.2021 - tento den jsme si společně užili projektový den, měli jsme netradiční halloweenskou angličtinu i matematiku, potom jsme vyřezávali dýně a vyráběli přáníčka. K tomu jsme popíjeli dobrý čajíček a také poslouchali halloweenskou muziku. Nakonec jsme přenesli dýně před školu, kde je budeme do pátku každý den v 17 hodin zapalovat. Byl to moc pěkný den. 
Fotky najdete: https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7822720

8) COVID strom - 15.11.2021 - zasadili jsem covidový strom, na památku loňského roku, kdy jsme nemohli téměř chodit do školy i se vzkazem pro budoucí generace - naše třída šmoulíků poslala vzkaz Sportem bojujte proti nemoc a vložila podepsaný tenisový míček.