Vyučující

Český jazyk - Mgr. Michaela Blahová;

Anglický jazyk - Mgr. Alena Hanzová;

Matematika - Mgr. Zuzana Pleváková;

Informatika - Mgr. Pavel Loskot;

Svět kolem nás (vlastivěda+přírodověda) - Mgr. Jana Řezníčková;

Umění a kultura (výtvarná výchova) - Mgr. Miroslava Šašinková, Mgr. Zdeněk Gajdoš;

Péče o zdraví (tělesná výchova) - Mgr. Alena Hanzová;

Sebepoznání - Mgr. Alena Hanzová;

Čarování s přírodou - Mgr. Radka Piknerová, 

Hudební dílna - Mgr. Ivana Vaďurová; 

Objevuji matiku - Mgr.Veronika Procházková;  

Polytechnika - Mgr. Jana Řezníčková;

Virtuální cestovatelé - Mgr. Jan Wurst;

Hrajeme si anglicky - Mgr. Irena Bělohradová;

Malí kuchtíci - Mgr. Ivana Vaďurová;

Sportovní hry - Mgr. Renata Šimková;

Záludnosti češtiny - Mgr. Michaela Blahová