Akce školy a třídní schůzky

Akce školy: 30.9. - slavnosti podzimu; 8. 12. v 15:00 - vánoční dílničky; 14.1. - školní ples;

Třídní schůzky: 23.11. - 16:30 - I. stupeň; 20.4. - 16:30 I. stupeň