Výtvarná výchova a hudební výchova

Pomůcky Vv: 10 x tvrdé papíry A3; tužky; temperové barvy; vodové barvy; štětce; Pomůcky Hv: notový sešit (žáci můžou pokračovat v sešitě z minulého roku); malý linkovaný sešit (nový nebo můžou pokračovat z minulého roku)