Vyučované předměty

Vyučované předměty 2021-2022

ČESKÝ JAZYK - Mgr. Eva Andrýsková
MATEMATIKA -  Mgr. Veronika Procházková
ANGLICKÝ JAZYK -  Mgr. Irena Bělohradová
PŘÍRODOVĚDA- Mgr. Radka Piknerová
VLASTIVĚDA, TĚLESNÁ VÝCHOVA, PRACOVNÍ ČINNOSTI - Mgr. Renata Šimková
HUDEBNÍ VÝCHOVA - Mgr. Pavel Loskot
VÝTVARNÁ VÝCHOVA -  Mgr.  Zdeněk Gajdoš