CO UŽ JSME ZAŽILI?

2022-2023
1) 6.10.2022 Slavnosti podzimu
foto: https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/8980893
2)13.10.2022 Exkurze Brno
Dne 13.10.2022 se vydali žáci 6. ročníků na exkurzi do Brna. Už samotná cesta vlakem byla pro některé žáky zážitkem. Nejdříve jsme zkoumali dějiny pravěku v muzeu Anthropos. Pod vedením odborníka se žáci dozvěděli spoustu informací o vývoji člověka a jeho způsobu obživy. Největším zážitkem byl nejspíš exponát mamuta v životní velikosti. Poté jsme se přesunuli do vědeckého parku VIDA!, kde jsme se stali malými vědátory. Vyzkoušeli jsme si práci s mikroskopem a naučili se, jak si vyrobit vlastní mikroskop z mobilního telefonu. Pro žáky byly také připraveny úkoly, díky nimž si interaktivně vyzkoušeli veškeré atrakce, které park nabízí. Děti se vracely domů nabyty novými zážitky a vědomostmi.
 foto: https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/9039534


3) 25.10.2022 Branný závod Polešovice
https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/9059163

4) 8.12.2022 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/9245019

5) 19.12.-20.12.2022 Vánoční přespání a den naruby
https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/9290642

6) 17.4.2023 Co už umíme - prezentace volitelných předmětů
https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/9651011

7) 18.4. 2023 Přednášky

8)20.4.2023 Beseda v knihovně https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/9673660

9)11.5. 2023  Den Země - projektový den
https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/9774883

10) Sebeobrana 23.5.2023
https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/9826957

2021-2022

1.) 16.9.2021 CYKLOEXKURZE VELEHRAD, MODRÁ
https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/452199
       Ve čtvrtek 16.9. 2021 jsme se společně vydali na naši první společnou cyklojízdu, kterou jsme spojili s vlastivědnou exkurzí na Velehrad, Modrou. Po nezbytném poučení, jak se chovat při jízdě na kole, mohla naše cesta začít. Na Velehradě jsme uložili kola do bezpečí a dál jsme se již pohybovali po vlastních nohou. Nejprve jsme navštívili lapidárium, kde jsme se od výborné paní průvodkyně dozvěděli jsme se něco historii Velehradu, o vzniku kláštera, o symbolech Velehradu, o zlaté růži. Vyprávěla nám o tom, jak mniši přišli na Velehrad, jak žili, co celý den dělali, jak se učili apod. Následovala prohlídka krypt, kde se nachází zlatá růže, sarkofágy či kosterní pozůstatky. Z tmavých uliček a podivných názvů různých částí nám běhal mráz po zádech. Nakonec jsme si zahráli malé divadlo. Po svačince jsme se vydali na Modrou do areálu Živé vody. Po krátkém úvodu paní průvodkyně jsme se odebrali k prohlídce. Omrkli jsme obří akvárium, měli jsme štěstí, že jsme mohli vidět i potápěče při čištění. A potom už hurá do venkovního krásného areálu – k rybníčkům a také na prohlídkový okruh, kde jsme z blízka pozorovali pratury. Po nasycení našich hladových žaludků nás čekal pan průvodce archeoskanzenem. Ten nás provedl celým areálem a poutavě nám vyprávěl o životě na Velké Moravě, prohlédli jsme si domečky tehdejších obyvatel, navštívili školu, pekárnu apod. Taky jsme zahlédli spoustu domácích zvířatek. Po třetí hodině jsme vjížděli do Polešovic, všichni zdraví, živí a nadšeni z úžasného dne.  Už teď se těšíme na další exkurzi. Děkujeme paní vychovatelce Hasoňové, která s námi vyrazila na kolo a také děkujeme paní Hrančíkové za poskytnutí azylu pro nás i naše kolečka na Velehradě. Cykloexkurze se dle ohlasů velmi líbila. Bylo propojeno několik předmětů, žáci museli prokázat své fyzické schopnosti, znalosti dopravní výchovy, prohloubili si své vlastivědné i přírodovědné znalosti, museli pracovat jako tým, spolupracovat, využili své rozhodovací schopnosti, komunikační dovednosti, museli využít svých znalostí společenského chování. Žáci vše na jedničku zvládli.

2)ATLETICKÝ ČTYŘBOJ + ATLETIKA HRAVĚ A ZDRAVĚ

https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7683689

3) PROJEKTOVÝ DEN SLAVNOSTI PODZIMU 27.9.2021
 foto: https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7656655
https://www.zspolesovice.cz/aktuality/300-slavnosti-podzimu

4) OLYMPIJSKÁ HLÍDKA - někteří sportovali, někteří fandili. Všichni měli jedinečnou možnost potkat naše olympioniky.
https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/211073

5) Celoroční projekt Ukaž, co umíš  - tentokrát nás Barunka učila streetdance a moc jsme si to užili.
https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7752360
Dalším v pořadí byl Kubík, který si s kluky připravil fotbalový trénink.

6)Pracovní činnosti - tvoříme skřítky Podzimníčky
https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7752367

7) Halloween - slavnost dýní - 2.11.2021 - tento den jsme si společně užili projektový den, měli jsme netradiční halloweenskou angličtinu i matematiku, potom jsme vyřezávali dýně a vyráběli přáníčka. K tomu jsme popíjeli dobrý čajíček a také poslouchali halloweenskou muziku. Nakonec jsme přenesli dýně před školu, kde je budeme do pátku každý den v 17 hodin zapalovat. Byl to moc pěkný den. 
Fotky najdete: https://www.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/7822720

8) COVID strom - 15.11.2021 - zasadili jsem covidový strom, na památku loňského roku, kdy jsme nemohli téměř chodit do školy i se vzkazem pro budoucí generace - naše třída šmoulíků poslala vzkaz Sportem bojujte proti nemoc a vložila podepsaný tenisový míček. 

9) projektový den Asie 25.3.2022 - meditovali  jsme se při čaji v Nepálu, vyšplhali na Mt.Everest, pojedli jsme v Japonsku, mrkli do Thajska a vyzkoušeli jsme čínské znaky. Určitě jsme posbírali spoustu nových informací a moc jsme si to užili. Fotky zde: https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/8258554

10) Projektový den - Řemeslo pomáhá 4.4.2022 - v pondělí jsme využili programu společnosti Tradix a spolu s druhou pátou- třídou jsme si užili zajímavý projektový den. Napřed jsme se dozvěděli, jak se stavěli domy dříve, jaké materiály jsou potřeba na stavbu, obdrželi jsme stavební deníky aj. Tady jsme poznali kolik nejrůznějších řemeslníků a pracovníků je třeba pro postavení jednoho domu - investoři, architekti, projektanti, instalatéři, tesaři, zedníci, truhláři, elektrikáři apod. Pak už jsme se sami stali stavaři a stavěli jsme své města. Rozšířili jsme své obzory a určitě to nebyl promarněný den. 
foto: https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/8287263

11) EXKURZE OLOMOUC - 5.5.2022
Za krásného slunečného počasí jsme všichni společně autobusem vyrazili na exkurzi do Olomouce, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny - na paťáky čekala jízda na raftech a program v pevnosti poznání, čtvrťáky zase prohlídka historické Olomouce  a vlastivědného muzea. Páťaci začali na raftech. Oblékli si plovací vesty, dostali pádla a proběhlo základní poučení, jak se na raftu chovat, jak pádlovat, jak se vyhýbat překážkám a pak už hurá postupně na vodu. Pro letošek jsme zvolili jízdu na raftech historickou Olomoucí po Mlýnském potoku, abychom jsme si otestovali, jak se nám to bude líbit, zda jsme schopni to zvládnout. Každý raft měl svého zkušeného instruktora vodáka. Jízda byla dlouhá 3km a trvala hodinku, jízda úžasnou krajinou okolo hradeb opravdu stála za to.  I když to někteří ze začátku brali hodně při břehu, tak nakonec jsme všechno skvěle zvládli. Všichni byli nadšeni a od instruktorů sklidili velkou pochvalu. Po posilnění v parku navštívili Pevnost poznání, kde se rozdělili na 3 skupiny, každá skupinka postupně absolvovala vlastivědný výukový program Navrhni si své město a také planetárium. Mezitím prošli všechna patra, kde se ocitli v přírodě, lidském těle, zkoumali fyzikální zákony, matematické zákony, vyzkoušeli si, jak těžký krunýř želva nosí, zahráli si logické hry, skládali hlavolamy, oblékli se do vojenských historických uniforem apod. Strávili zde úžasné tři hodiny a ještě stále by objevovali.  Pro všechny byla exkurze poučná, získali spoustu nových poznatků a vše zvládli na jedničku.
 

FOTO: https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/8377673

12/ PERMONIUM OSLAVANY

https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/8522379