Vyučované předměty

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY 2022-2023

POVINNÉ PŘEDMĚTY:

1.ANGLICKÝ JAZYK - AJ - Mgr. Irena Bělohradová
2.ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ČJL - Mgr. Eva Andrýsková
3.MATEMATIKA - Ma - Mgr. Veronika Procházková
4.VĚDY O ZEMI - VoZ  - Mgr. Radim Pikner, Mgr. Radka                                                                                                   Piknerová, Mgr. Pavel Loskot
5.SPOLEČNOST - Spo - Mgr. Petra Andrýsková
6.SEBEPOZNÁNÍ - Seb - Mgr. Renata Šimková
7.POHYBOVÁ KULTURA - PK - Mgr. Renata Šimková
8.UMĚNÍ A KULTURA - UK - Mgr. Zdeněk Gajdoš, Mgr. Miroslava                                                                                      Šašinková
9.SVĚT PRÁCE - SP - Mgr. Petra Andrýsková - d, Mgr. Jan Wurst - ch
10.INFORMATIKA - Inf - Mgr. Pavel Loskot

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

1.SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY - SPH - Mgr. Renata Šimková
2.ANGLIČTINA NA JEVIŠTI - AjJ - Bc. Jan Nejezchleba
3.DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ - DTP - Mgr. Eva Andrýsková
4.BADATELSKÁ MATEMATIKA - BMa - Mgr. Veronika Procházková
5.ROZŠIŘUJÍCÍ MATEMATIKA - RMa - Mgr. Zuzana Pleváková
6.PŘÍPRAVA NA MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY Z AJ - PřAj - Bc. Jan Nejezchleba
7.GASTRONOMIE - Gas - Mgr. Petra Andrýsková
8.VYROB SI SÁM - VyS - Mgr. Jan Wurst
9.VZHŮRU NA JEVIŠTĚ - VzJ - Mgr. Ivana Vaďurová
10.OBJEVUJI SVÉ TĚLO - ObT - Mgr. Radka Piknerová
11. HRY A DOVEDNOSTI V PŘÍRODĚ - HDP - Mgr. Renata Šimková