Vítáme nové spolužáky!

V naší třídě už jsme přivítali 3 ukrajinské děti - Vadyma, DIanu a Annu. 

Jazykovou bariéru společně postupně překonáme a situaci bereme jako příležitost poznat jinou kulturu a obohatit se o nové zážitky a zkušenosti.

Děkuji všem žákům, že své nové spolužáky mezi sebe tak vřele přijali a že jim pomáhají se adaptovat nejen ve škole, ale také mimo školu.

TU-Silva