Vyučované předměty a vyučující

 • český jazyk - Zdeněk Gajdoš
 • anglický jazyk - Silvie Furišová
 • německý jazyk - Ivana Vaďurová / Bohuslava Trýsková
 • matematika - Veronika Procházková
 • fyzika - Pavel Loskot
 • dějepis - Petra Andrýsková
 • přírodopis - Radim Pikner
 • zeměpis - Jan Wurst
 • informatika - Pavel Loskot
 • hudební výchova - Ivana Vaďurová
 • výtvarná výchova - Zdeněk Gajdoš
 • občanská výchova - Silvie Furišová
 • tělesná výchova - Renata Šimková
 • pracovní činnosti - Petra Andrýsková / Jan Wurst

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

 • informační technologie - Jan Wurst
 • anglická konverzace - Silvie Furišová
 • domácnost - Ivana Vaďurová