Přírodopis

PŘÍRODOPIS

"Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe."

Žáci budou potřebovat sešit formátu A5, s linkami. Tloušťku nechám na vás (každý píše jinou velikostí písma). Na začátku školního roku rozdám učebnice (letos budou 2 díly - I. a II. pololetí). Učebnice budou obalené!

V tomto školním roce se můžete těšit v prvním pololetí na zoologii (strunatce, obratlovce), ve druhém pololetí se budeme zabývat botanikou. Čekají nás tedy rostliny.

Dávejte pozor v hodinách a všechno si určitě zapamatujete.

Vždy, když dobereme nějakou kapitolu, čeká nás písemné opakování. Všechny testy či písemné práce si ukládám u sebe (životní zkušenosti :-). Rodiče do nich mohou kdykoliv nahlédnout.

Průběžně budu znalosti dětí zjišťovat i ústní formou (důvodem je především procvičování slovního projevu). Nedávám žákům písemné domácí úkoly, ale je jejich povinností si den před hodinou přírodopisu přečíst učivo v sešitě (v případě potřeby i v učebnici) a podívat se na obrázky v učebnici. Prostě průběžně.

Děkuji za spolupráci.           

Mgr. Radka Piknerová