Povzbuzující výsledky školy v testech SCIO

Vážení přátelé,

v rámci přípravy na přijímací zkoušky se žáci 9. ročníku tradičně zúčastňují testů společnosti SCIO. Žáci mají možnost srovnat své výsledky s vrstevníky z celé republiky a zhodnotit své možnosti ohledně volby školy. Škola pak může zjistit, jak si její žáci momentálně stojí ve srovnání se stovkami škol z celé ČR.

Testování proběhlo v listopadu 2021. Účastnilo se ho 38 žáků naší školy. V rámci republiky se testů účastnilo cca 16 tisíc žáků ze 445 ZŠ a 14 nižších gymnázií.

Výsledky jsou pro nás velmi potěšující, protože naše škola se umístila v testech Matematiky a Obecných studijních předpokladů mezi 20% nejlepších a v Českém jazyce dokonce mezi 10% nejlepších škol v republice.

 

Současně nám od společnosti SCIO přišla zpráva, že někteří naši žáci patří k vůbec nejlepším v republice. Kliknutím na banner se můžete podívat.

Jedná se o výsledek společné práce řady učitelů a žáků za celých 9 let školy, za což jim všem děkujeme. Kéž by se nám podobně dařilo dlouhodobě.

Podrobněji si výsledky školy můžete prohlédnou v přiložené Analytické zprávě.

 

Soubory