Německý jazyk

Hallo Schüler, wie geht's euch? ..........

22.6. 2020  

Osobní setkání jsme si společně užili. Zazpívali jsme si známé písničky a naučili jsme se novou ( ti, co nebyli, přepsat do ŠS) : //: Ich bin ein Ausländer und spreche nicht gut deutsch ://  //: Bitte, langsam :// Bitte, sprechen Sie doch langsam. Ich bin ein Ausländer und spreche nicht gut deutsch.

Zopakovali jsme si slovíčka formou hry DOMINO z oblasti Mein Hobby
Znovu jsme si probrali ČAS - určování, fráze. Zkontrolovali cv. v PS
Naučili jsme se časovat modální sloveso MÜSSEN - muset

1. ich muss         wir müssen

2. du musst        ihr müsst

3. er muss          sie müssen

Musím se učit německy - Ich muss deutsch lernen.  ( Druhé nevyčasované sloveso je vždy na konci věty !!!)

15.6. - 19.6. 2020  

Další osobní setkání proběhne až příští týden v pondělí 22.6. , kdy si všechny úkoly společně zkontrolujeme. Zahrajeme si i nějaké jazykové hry a zkusíme si zazpívat německé písničky. 

V tomto týdnu se podívejme společně na tvoření času, které je jednodušší než v AJ.

Základní otázka KOLIK JE HODIN ? je fráze Wie spät ist es? ( Jak pozdě je?) 

Odpověď JE ....HODIN - Es ist .....Uhr .( Je ....hodin) JE 6 a 4 minuty. - Es ist 6 und 4 Minuten.
ČTVRT - der Viertel
PůL - halb
TŘIČTVRTĚ - Drei Viertel
PŘED - vor
PO - nach
ČTVRT na 1 - Viertel nach zwölf        PůL jedné - halb eins
JE TŘIČTVRTĚ  na dvě - ES ist Drei Viertel  zwei. ( nebo Es ist Viertel vor zwei.)
Druhá důležitá otázka  V KOLIK HODIN?  -  UM WIE VIEL ? 
nebo  WANN? -  KDY?
Odpověď  V půl 8. -  Um halb 8.

Zkuste si na základě těchto instrukcí vypracovat v PS na str. 45 cv.4,5

8.6. - 12.6. 2020  

V úterý 9.6. se po dlouhé době opět setkáme a uvidíme, co probereme. Pro ty, co do školy nejdou, zde budou opět úkoly dle toho, co stihneme ve škole.

Ahoj - dnes jsme si hodně povídali, ale také jsme i opakovali a probrali nová slovíčka 4.lekce na str.54 po slovíčko in der Schule ! NAUČIT!! Do příštího týdne vypracovat v PS str.44

1.6. - 5.6. 2020  V úterý 2.6. v 11.00 opět možnost na skypu !!!
pokračování v úkolu z předešlého týdne

25.5. - 29.5.2020   V úterý 26.5. v 11.00 opět možnost na skypu !!!
A přišel čas na souhrnný test na 3.lekci - tentokrát budete mít více času na vypracování - do 6.6. do 6.00 :)  PS str.41-42.
Dobře a pozorně čtěte instrukce: 
Cv.1a- Nezapomeň psát i určité ČLENY !!!( der, die, das)
Cv. 1b - poslech 
Cv. 2 - Pozorně si přečti otázku, přelož si ji a vyber k ní odpověď. NESPOJUJ, ale vypiš si do sloupečka např.  1 E   

Cv. 3 - Tvoření otázek - to bývá pro některé hodně těžké, nápověda v dřívějším cvičení ( 39/18) a pozor, pokud je v odpovědi Ja nebo Nein, otázka musí začít slovesem ( Ist das...., Hast du ..... Magst du .....)

Cv. 4 - Tady musíš znát ROD pods.jména a zakroužkovat ten správný v neurčitém tvaru. Pozor taky na to, jestli se jedná o 1. nebo 4.pád!!!!( např. v poslední větě je ....ne, nemám žádné lepidlo - jedná se o 4.pád rodu mužského, takže kroužkuješ ...................keinen.)

Cv.5 - nejdříve v levém sloupci doplníš správné tvary sloves( pozor na sloveso mögen) a pak v pravém sloupciopět neurčité tvary ve 4.pádě. To samé i v b) co potřebuje učitel/ka  ...koho, co

Cv. 6 -   klidně si vyhledej slovíčka, která neznáš a pak napiš na řádek to, co se do řady slov nehodí.

Cv. 7 - pokus se přeložit pokyny/rozkazy. Klidně použij slovník či stranu 8  v přehledu učiva.

Hodně zdaru ! Viel Glück!!

18.5. - 22.5.2020   V úterý 19.5. a ve čtvrtek 21.5. v 11.00 budu opět na skypu pro ty, co potřebují pomoct s úkoly. - a začíná vás být hodně, co pomoct potřebují!!!!!!( vyhledej si mne podle jména, ikonka je tulipán) 

Jsem trochu překvapená, že tomu všichni rozumíte. Online jste a nepřipojíte se. Upozorňuji, že čas se krátí  a s přihlédnutím k vaší aktivitě během distanční výuky, nebudou některým známky na vysvědčení po chuti. Důrazně upozorňuji VH, DI, LN, RP, LS, FŠ, menší upozornění pro VF !!!!!!!!

11.5. - 15.5.2020   V úterý 12.5. a ve čtvrtek 14.5. v 11.00 budu opět na skypu pro ty, co potřebují pomoct s úkoly.

V tomto týdnu pokračujeme v procvičování, pomoci na skypu využilo 5 z vás.

PS 39 / 18, 19

Cv. 18 - Odpověz na otázky nebo vytvoř otázku na danou odpověď. ( Např. Jakou barvu má tvé pouzdro? ........Mé pouzdro je ....    NEBO odpověď je daná : Ne, nepotřebuji ořezávátko. a tvoříš otázku :  Potřebuješ nějaké ořezávátko?  )

Cv. 19 - ve shluku písmem najdi 6 vět a vypiš je.

Celou ČITELNĚ vyplněnou stránku 39 zašli ke kontrole mailem do konce týdne. Děkuji

4.5. - 7.5.2020         Ve čtvrtek 7.5. v 11.oo budu na skypu pro ty, co nové látce stále nerozumí(Richard, David, Marián a další - najdete mne pod mým jménem, obrázek je tulipán

Stále budeme procvičovat 4.pád 

PS 39/ 15 napiš, co potřebuješ v daných předmětech - ve 4.pádě!!!                 

     39/ 16 poslech 28 zakroužkuj, co slyšíš a pak co jsi nezakroužkoval. Použij KEINEN, KEINE, KEIN

      39/ 17 - Do vět doplnit ve 4.pádě neurčitý nebo záporný tvar

Zatím neposílat!!!!

27.4.- 30.4.2020

Někteří potřebují více času, tak žádný nový úkol nebude.

20.4.- 24.4.2020

Ahoj, doufám, že jste pochopili ten 4.pád. Je potřeba si  uvědomit, že ke změně dojde jen u mužského rodu. 

mužský rodženský rodstřední rod
1. DER, ein, kein, dein1. DIE, eine, keine, deine1. DAS, ein, kein, dein
4. DEN, einen, keinen2. DIE, eine, keine, deine4. DAS, ein, kein, dein

 

A teď si to sami procvičíte v PS str. 38 / cv. 11  -  doplnit 4.pád v neurč.tvaru

                                                         cv.12 - dle poslechu zakroužkuj správnou odpověď   27 - Track 27.mp3 (706.09 kB)

                                                          cv. 13 pozor na 1. x   4.pád( V tašce je kdo,  co?  a Mirek má v tašce koho,co? )

                                                           cv. 14 opět 4.pád v neurčitém tvaru. Kdo potřebuje co.

Máte na to celý týden, stačí zaslat do pondělí 27.4.

14.4.- 17.4.2020

Velmi chválím za aktivitu!! Snažím se dávat míň úkolů, tak snad stíháte. Zpětnou vazbu dávám všem, ačkoli je to velmi časově náročné. Nadále vypracované úkoly zasílejte mailem na stále stejnou již vytvořenou zprávu. Máme tak vše pohromadě a ne po jednotlivých zprávách. Děkuji

Nová gramatika - nutno si zapsat do sešitu!!!

Akusativ - 4.pád podstatných jmen

1. der, ein, mein,kein                   die,eine,meine,keine         das, ein, mein, kein

4. den, einen, meinen, keinen     die,eine,meine,keine         das, ein, mein, kein

!!!Ženský a střední rod mají 1. a 4.pád stejný!!!!!

Příklady ve větách:

Koupím si kružítko. -  Ich kaufe einen Zirkel

Tu tužku nepotřebuji.  -  Den Bleistift brauche ich nicht.

Nemám bratra ani sestru.  - Ich habe keinen Bruder und keine Schwester.

Hledáme pravítko a propisku. - Wir suchen ein Lineal und einen Kuli.

Do školního sešitu si vypracuj z učebnice na str.41/14 (zatím nemusíš posílat, ale vypracuj si to , je to nová látka!!)

6.4.- 8.4.2020

Frohe Ostern!!  Veselé Velikonoce. https://www.youtube.com/watch?v=G_g3umDGwx4

Mám pro vás jediný malý úkol : do sešitu nakreslete tyto pojmy - Die Ostereier, Der Osterhase, Das Kücken a k tomu nadpis FROHE OSTERN

Vyfotit i s předešlým úkolem(4 vyčasovaná slovesa) a mailem zaslat do již předchozí odeslané zprávy.Netvořte stále novou korespondenci, prosím!!! ( do 9.4.)  Děkuji

30.3 - 3.4.2020

Stále žádná aktivita u   RP !!!!!!!!  Slabá aktivita MB, VF ,VH
- Procvič si slovíčka v PS str.43 - část Seite 39 bez slovíček zapsaných kurzívou.
- Zapiš si ( Schreib ins Schulheft) do sešitu časování slovesa HABEN - mít, vlastnit
Zvýrazni si 2. a 3. osobu, kde není písmeno b !!!!   v odkazu najdeš výslovnost   https://www.youtube.com/watch?v=dxtM8UVF3cA

1. ich habe                  1. wir haben

2. du hast                    2. ihr habt

3. er,sie,es hat              3. sie,Sie haben

Poslechni si začátek písně od skupiny Rammstein - Du hast

https://www.youtube.com/watch?v=W3q8Od5qJio

 

- Do sešitu si také vyčasuj slovesa KAUFEN (koupit) , SUCHEN(hledat), BRAUCHEN( potřebovat) : to jsou slovesa, která se dobře nauč. Budou důležitá při procvičování následující gramatiky!!!!!

Časování nemusíš zasílat. Zkontroluji si s dalším úkolem příští týden.

 

23. - 27.3.2020

https://www.youtube.com/watch?v=WQrHkXCMTeA

Bohužel výuka tímto způsobem moc efektivní nebude, ale to neznamená, že budeme zahálet. Na každý týden si zadáme přiměřenou práci. Pokud to pro vás bude náročné, domluvíme se individuálně na jiném úkolu. Jde hlavně o to, abyste z němčiny úplně nevypadli. Splněné úkoly a dotazy zasílejte, prosím, na můj mail. Úkoly zasílejte stále v jedné zprávě, netvořte novou, ale zadávejte vždy ODPOVĚDĚT.

 

Opakování skrz písničky je oblíbená metoda u žáků, tak jdeme nato :

ČÍSLA 1 - 10  https://www.youtube.com/watch?v=6x0Lzvsk2LM

ČASOVÁNÍ slovesa být SEIN  https://www.youtube.com/watch?v=VOYAMqLQTkg

                                          https://www.youtube.com/watch?v=UCcOcDX5GhU

DNY V TÝDNU  https://www.youtube.com/watch?v=RSiKVHCMv44

Nové téma - Počítač : Der Computer

naposlouchej si výslovnost zde https://www.youtube.com/watch?v=aBUVM96UwbQ

douč se i slovíčka na str.43 v PS, procvič si slovíčka v učebnici str.38/7

vypracuj v PS cv8,9,10 na str.37.  ZAŠLI NA EMAIL!!