Třídní pravidla a školní parlament

 • TOLERUJI NÁZORY OSTATNÍCH.
 • NEPOUŽÍVÁM NEVHODNÁ A SPROSTÁ SLOVA.
 • NEKOUŘÍM, NEPIJU ALKOHOL A NEBERU DROGY.
 • NIKOMU SE NEPOSMÍVÁM, NA NIKOHO SE NEPOVYŠUJI.
 • KDYŽ NĚCO NEVÍM, SLUŠNĚ SE ZEPTÁM.
 • POUŽÍVÁM SLOVA DĚKUJI, PROSÍM A OMLOUVÁM SE.
 • KE KAŽDÉMU SE CHOVÁM TAK, JAK CHCI, ABY SE CHOVAL KE MNĚ.
 • NEBERU SPOLUŽÁKŮM VĚCI BEZ DOVOLENÍ.
 • NA ZAČÁTKU HODINY SE OMLOUVÁM, POKUD JSEM NĚCO ZAPOMNĚL.
 • KDYŽ NĚCO PROVEDU, SÁM SE PŘIZNÁM.
 • POKUD PORUŠÍM PRAVIDLA, MUSÍM PŘIJMOUT ODPOVĚDNOST A PŘÍPADNÉ POTRESTÁNÍ.
Zástupci do školního parlamentu: 
 • Markéta Stodůlková
 • Tomáš Peterek