Informace


SCIO testování

Testování uskutečnit nejpozději do  19. 11. 2021

pro žáky, kteří se budou účastnit přijímacího řízení

Prosím žáky, aby mně do čtvrtku 30. září oznámili svůj zájem vyzkoušet SCIO testování!!!

Celorepublikové srovnávací testování 6. a 9. tříd z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP).

 Jak celé testování funguje?

Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Testovat lze na počítačích i tabletech. Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu. Všechny výstupy najdete ke stažení opět v aplikaci ScioDat. Tisk a zaslání papírových výstupů si můžete objednat. Barevně vám vytiskneme zprávy pro všechny zapojené žáky i výstupy pro školu.

 Přínos škole a žákům:

 • informace jsou užitečné pro sledování výsledků vzdělávání jednotlivých žáků
 • ověříte si, co se vaši žáci naučili během loňského školního roku a s jakými znalostmi vstupují do nového
 • díky testu OSP zjistíte, jak žáci využívají svůj studijní potenciál
 • deváťáci porovnají své výsledky s ostatními podle jejich volby budoucí střední školy
 • zjistíte, jak si vaše škola stojí v porovnání se školami z celé České republiky.
 • žáci i škola dostanou podrobnou zprávu

Termíny 9. ročník

Objednávka do: 4. 10. 2021

Testování: 20. 9. – 19. 11. 2021

Výstupy: 2. 12. 2021


EXKURZE PRAHA   
 • Z exkurze do Prahy nám zůstala na žáka částka 154,- Kč, kterou podle naší společné dohody převedu do třídního fondu. Použiju například na uhrazení filmového představení v pátek 8.10. (30,- Kč/žáka).

Mgr. Radka Piknerová


SBĚR PAPÍRU - pokračujeme

středa ráno od 7:00 do 7:25 hod.

PŘIJÍMÁME POUZE TISKOVINY (LETÁKY, ČASOPISY, NOVINY, KNIHY S ODSTRANĚNÝM PEVNÝM OBALEM).

Žádný jiný papír NESBÍRÁME- knihy s pevným obalem, lepenky, krabice, apod. NE!

Děkujeme!


Jak omlouvat žáky na bakalářích?

Vážení rodiče, protože máme novinku v omlouvání žáků, posílám vám postup, jak žáky do bakalářů omlouvat.

POSTUP kroků:

1) Na webových stránkách nebo v aplikaci: Bakaláři - rozkliknout.

2) Komens

3) Vpravo dole modrá tužka - kliknout

4) Obecná zpráva - rozkliknout a vybrat OMLUVENÍ ABSENCE.

5) Píšete omluvenku nebo samostatný odchod ze školy (ten je potřeba i na zvláštním papíru, který žáci dostaly domů na začátku školního roku).


KRIZOVÁ POMOC

Dětské centrum Zlín, p.o.

Dobrý den,

naše sociální služba nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích.

Pracujeme nejčastěji s tématy: osamělost, úzkost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další. V poslední době evidujeme u žáků a studentů škol zvýšený výskyt případů spojených s pandemií, jako jsou izolace, úzkost a sebevražedné myšlenky.

Pracujeme v rámci celého Zlínského kraje. Služba je zdarma.

Propagační video o službě:
https://www.youtube.com/watch?v=w18d_XhiNG8
S pozdravem

Mgr. Marek Mikláš
ředitel
marek.miklas@dczlin.cz
+420 731 168 559
www.dczlin.cz


Prosím rodiče i žáky o sledování všech informací na "Bakalářích". Jedná se o důležitý komunikační a informační kanál. Pokud někdo z nějakého důvodu nemá přístupové údaje, stačí kontaktovat pana uč. Pavla Loskota (pavel.loskot@zspolesovice.cz). Ten vám je vygeneruje.

Budu se také snažit každou novou informaci, která bude důležitá pro rodiče i děti vkládat zde na stránky naší třídy.

Distanční výuka (pokud by znovu nastala) je nyní ze zákona povinná a žáci tedy musí z domu pracovat podle pokynů a jsou i běžně hodnoceni.


Ve školním roce 2021 / 2022 vás budou čekat tyto předměty a tito učitelé:
 • ČESKÝ JAZYK - Mgr. Michaela Blahová
 • MATEMATIKA - Mgr. Veronika Procházková
 • ANGLICKÝ JAZYK - Mgr. Silvie Furišová, Mgr. Bohuslava Trýsková, V. Tihlaříková
 • NĚMECKÝ JAZYK - Mgr. Ivana Vaďurová
 • PŘÍRODOPIS: Mgr. Radim Pikner (Mgr. Jana Řezníčková po návratu paní uč. Ryndové)
 • CHEMIE: Mgr. Radka Piknerová
 • DĚJEPIS: - Mgr. Michaela Blahová
 • ZEMĚPIS - Mgr. Jan Wurst
 • FYZIKA - Mgr. Pavel Loskot
 • OBČANSKÁ VÝCHOVA - Mgr. Petra Andrýsková
 • RODINNÁ VÝCHOVA - Mgr. Renata Šimková
 • HUDEBNÍ VÝCHOVA - Mgr. Pavel Loskot
 • TĚLESNÁ VÝCHOVA - Mgr. Renata Šimková (chlapci i děvčata)
 • PRACOVNÍ ČINNOSTI - Mgr. Petra Andrýsková (děvčata), Mgr. Jan Wurst (chlapci)
 • VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Mgr. Zdeněk Gajdoš (kluci i děvčata)

Volitelné předměty

 • Semináře Ma/Čj: Mgr. Michaela Blahová/ Mgr. Veronika Procházková
 • Přírodovědná praktika: Mgr. Radim Pikner
 • Informační technologie: Mgr. Jan Wurst
 • Anglická konverzace: Mgr. Silvie Furišová
 • Domácnost: Mgr. Ivana Vaďurová

Pokud by Vám něco nebylo jasné, neváhejte mě kontaktovat na školní
e-mail: radka.piknerova@zspolesovice.cz
Těším se na spolupráci s Vámi a čas strávený s Vašimi dětmi.
tř. učitelka, Mgr. Radka Piknerová