Informace


22.4.  Den Země 

 • projektový den v přírodě (okolí a areál školy), sraz v 7.30 na školním hřišti, sportovní oblečení dle počasí, svačina, pití, stanoviště po skupinkách na téma VODA a 9. tř. pomoc s organizací, ve 13:00 hod. oběd a odchod domů

Týden v barvách olympijských kruhů        

Milí deváťáci, 

připomínám, že příští týden nás ve škole čeká olympijský barevný týden.

pondělí - MODRÁ - Evropa
úterý - ČERNÁ - Afrika
středa - ČERVENÁ - Amerika
čtvrtek - ŽLUTÁ - Asie
pátek - ZELENÁ - Austrálie.


SBĚR PAPÍRU a kuchyňského oleje- pokračujeme

středa ráno od 7:00 do 7:25 hod.

PŘIJÍMÁME POUZE TISKOVINY (LETÁKY, ČASOPISY, NOVINY, KNIHY S ODSTRANĚNÝM PEVNÝM OBALEM).

Žádný jiný papír NESBÍRÁME- knihy s pevným obalem, lepenky, krabice, apod. NE!

Děkujeme!


Jak omlouvat žáky na bakalářích?

Vážení rodiče, protože máme novinku v omlouvání žáků, posílám vám postup, jak žáky do bakalářů omlouvat.

POSTUP kroků:

1) Na webových stránkách nebo v aplikaci: Bakaláři - rozkliknout.

2) Komens

3) Vpravo dole modrá tužka - kliknout

4) Obecná zpráva - rozkliknout a vybrat OMLUVENÍ ABSENCE.

5) Píšete omluvenku nebo samostatný odchod ze školy (ten je potřeba i na zvláštním papíru, který žáci dostaly domů na začátku školního roku).


KRIZOVÁ POMOC

Dětské centrum Zlín, p.o.

Dobrý den,

naše sociální služba nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích.

Pracujeme nejčastěji s tématy: osamělost, úzkost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další. V poslední době evidujeme u žáků a studentů škol zvýšený výskyt případů spojených s pandemií, jako jsou izolace, úzkost a sebevražedné myšlenky.

Pracujeme v rámci celého Zlínského kraje. Služba je zdarma.

Propagační video o službě:
https://www.youtube.com/watch?v=w18d_XhiNG8
S pozdravem

Mgr. Marek Mikláš
ředitel
marek.miklas@dczlin.cz
+420 731 168 559
www.dczlin.cz


Prosím rodiče i žáky o sledování všech informací na "Bakalářích". Jedná se o důležitý komunikační a informační kanál. Pokud někdo z nějakého důvodu nemá přístupové údaje, stačí kontaktovat pana uč. Pavla Loskota (pavel.loskot@zspolesovice.cz). Ten vám je vygeneruje.

Budu se také snažit každou novou informaci, která bude důležitá pro rodiče i děti vkládat zde na stránky naší třídy.

Distanční výuka (pokud by znovu nastala) je nyní ze zákona povinná a žáci tedy musí z domu pracovat podle pokynů a jsou i běžně hodnoceni.


Ve školním roce 2021 / 2022 vás budou čekat tyto předměty a tito učitelé:
 • ČESKÝ JAZYK - Mgr. Michaela Blahová
 • MATEMATIKA - Mgr. Veronika Procházková
 • ANGLICKÝ JAZYK - Mgr. Silvie Furišová, Mgr. Bohuslava Trýsková, V. Tihlaříková
 • NĚMECKÝ JAZYK - Mgr. Ivana Vaďurová
 • PŘÍRODOPIS: Mgr. Radim Pikner (Mgr. Jana Řezníčková po návratu paní uč. Ryndové)
 • CHEMIE: Mgr. Radka Piknerová
 • DĚJEPIS: - Mgr. Michaela Blahová
 • ZEMĚPIS - Mgr. Jan Wurst
 • FYZIKA - Mgr. Pavel Loskot
 • OBČANSKÁ VÝCHOVA - Mgr. Petra Andrýsková
 • RODINNÁ VÝCHOVA - Mgr. Renata Šimková
 • HUDEBNÍ VÝCHOVA - Mgr. Pavel Loskot
 • TĚLESNÁ VÝCHOVA - Mgr. Renata Šimková (chlapci i děvčata)
 • PRACOVNÍ ČINNOSTI - Mgr. Petra Andrýsková (děvčata), Mgr. Jan Wurst (chlapci)
 • VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Mgr. Zdeněk Gajdoš (kluci i děvčata)

Volitelné předměty

 • Semináře Ma/Čj: Mgr. Michaela Blahová/ Mgr. Veronika Procházková
 • Přírodovědná praktika: Mgr. Radim Pikner
 • Informační technologie: Mgr. Jan Wurst
 • Anglická konverzace: Mgr. Silvie Furišová
 • Domácnost: Mgr. Ivana Vaďurová

Pokud by Vám něco nebylo jasné, neváhejte mě kontaktovat na školní
e-mail: radka.piknerova@zspolesovice.cz
Těším se na spolupráci s Vámi a čas strávený s Vašimi dětmi.
tř. učitelka, Mgr. Radka Piknerová