Přírodopis

Přírodopis - BIOLOGIE ČLOVĚKA

web

 

Žáci budou potřebovat:

  • sešit formátu A5 s linkami, tloušťku nechám na vás (každý píše jinou velikostí písma).
  • obalenou učebnici (rozdám v první společné hodině)

V tomto školním roce se můžete těšit na lidské tělo a vše, co s tím souvisí - onemocnění či první pomoc. Čeká vás hodně nových slov. Ovše znát své tělo, se bude každému vběžném životě hodit.

Doporučuji dávat pozor v hodinách a všechno si určitě zapamatujete. Doma si učivo už jen zopakujete.

Vždy, když dobereme nějakou kapitolu, čeká nás písemné opakování. Průběžně budu znalosti zjišťovat i ústní formou. Ať se učíte vyjadřovat. Nedávám žákům písemné domácí úkoly, ale je jejich povinností si den před hodinou přírodopisu učivo v sešitě přečíst (v případě potřeby i v učebnici). Obrázky v učebnici budou v tomto školním roce hodně důležité!! Prostě průběžně:-)

Děkuji za spolupráci.            Mgr. Radka Piknerová