Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Milí rodiče, žáci, přátelé naší školy!

Přejeme všem krásné pohodové léto plné nevšedních zážitků a ryzích přátelství.

Mějte oči otevřené, dávejte nám na sebe pozor a v září se na Vás těšíme. 

Kolektiv ZŠ Polešovice

1

Stránka

  • 1

Personální otázky v naší škole


Vážení rodiče, žáci, učitelé, veřejnosti,

 

máme školu v malé obci. Lidé se znají, jsou si blízko, jejich životy jsou hodně propojené. Starají se jeden o druhého, ať v dobrém, tak i ve špatném slova smyslu. Jsme rádi, že se zajímáte o život ve škole, o její klima, o vztahy, které ve škole panují. Klima školy je velmi důležitým faktorem ve vzdělávání dětí a o to nám jde na prvním místě.

Dovoluji si tvrdit, že naše škola patří mezi nejlepší v regionu. Dovoluji si to tvrdit s ohledem na fluktuaci žáků i učitelů, z reakcí rodičů na naše akce a jejich návštěvnost, z vývoje počtu žáků, z ohlasů rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ze vztahu se sdružením rodičů, z každodenních rozhovorů s rodiči, z typu a rozsahu realizovaných projektů, ze zprávy České školní inspekce i s ohledem na materiální podporu zřizovatele. Kritérií je mnoho.

Samozřejmě ne všechno je ideální. Problémy různého druhu řešíme každý den. Od toho tu jsme. Problémy řeší konkrétní lidé a dovoluji si tvrdit, že kvalita našich zaměstanců je velmi vysoká. Odpovědnost ředitele je dostat z každého jednoho zaměstnance to nejlepší pro rozvoj vašich dětí. To je hlavní hledisko.

Za dobu, po kterou vedu Základní školu v Polešovicích, se počet žáků téměř zdvojnásobil a úměrně narostl i počet zaměstnanců. Každý má v týmu malinko jinou roli. Každý má své silné stránky jinde a já se vždy snažím, abychom tyto silné stránky dokázali využít pro dobro celé školy. Každý má i svá slabší místa a úkolem ředitele je zajistit, aby naše chyby měly co nejmenší vliv na žáky.

Bohužel občas nastane situace, kdy je nutné se se zaměstnancem rozloučit. Není to záměr ani cíl, ale občas je to nutné. Každé takové rozhodnutí je velmi těžké a současně je to vždycky až to poslední řešení.

Školství je v České republice stále aktuální téma. Každá škola má velké možnosti v tom, jak si nastaví svůj způsob fungování, vzdělávací program, hodnocení a práci v hodinách. Vždy je třeba se přizpůsobit danému místu, zájmům rodičů a hlavně žáků. Svět se mění a škola se musí měnit s ním. O tom, jak se má škola měnit, je třeba vést širokou diskuzi mezi učiteli, rodiči, žáky i zřizovatelem.

Za to, jaká škola ve výsledku je, odpovídá ředitel. On musí všechny zájmy sladit, vsadit do vzdělávacích dokumentů školy a zajistit jejich plnění. K tomu potřebuje schopné a loajální zaměstnance. Sám nic nezmůže.

V současnosti pracuje ve škole 30 pedagogických pracovníků. Odchod žádného pracovníka se smlouvou na dobu neurčitou není na pořadu dne. Každý má pro školu svou hodnotu.

O tom, kdo bude zajišťovat vzdělávání v naší škole, rozhoduje pouze ředitel v zájmu žáků, v zájmu fungování školy jako celku a v rámci platné legislativy.

Proto prosím všechny zúčastněné, kterým leží osud naší školy na srdci, aby personální problémy řešili pouze se mnou, jelikož nikdo jiný o tom rozhodovat nemůže. Nevytvářejte si falešné domněnky o úmyslech ředitele. Dělá to pouze zlou krev a nikomu to nepomáhá. Není to záležitost ani politická, ani osobní. Každé rozhodování o životě jiných lidí, které musím vykonat, je těžké a bolestivé. Nejedná se o výsledek nějakého okamžitého, či náhodného popudu. Jde pouze o fungování zaměstance pro žáky, pro školu, pro ostaní zaměstance.

Opakuji na tomto místě, co říkám rodičům na každé první schůzce: " V zájmu žáků jsme ochotni udělat cokoli." A dodávám, že každý, kdo dokáže upřednostnit zájem žáků před svým osobním, je vítán.

 

Děkuji za pochopení a přeji všem pěkné prázdniny!

 

Mgr. Radim Pikner, ředitel

 


22. 2. 2019 Zobrazit méně

Stránka

  • 1