Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

Milí žáci, vážení rodiče,

 

děkujeme za přístup, nasazení a podporu ve školním roce 2019/2020.  Věřím, že po podivném jaru budeme moci v září školu otevřít pro všechny. Neskákejte po hlavě do neznámé vody, ať se všichni opět šťastně shledáme!

 

Přejeme Vám krásné prázdniny.

Těšíme se na vás!

Stránka

Hodnocení žáků ve druhém pololetí


 

Hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020

 

Ředitel ZŠ v souladu s vyhláškou č.211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodickým doporučením MŠMT „POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ ve znění z 27. 4. 2020 a s ohledem na zájem žáků, stanovuje následující podmínky pro hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2020.

 

S ohledem na specifika podmínek pro vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 není smyslem hodnocení poskytnutí informace o zvládnutí výstupů stanovených ve školním vzdělávacím programu. Každý žák je hodnocen individuálně s ohledem na podmínky pro vzdělávání a je ohodnocen jeho individuální pokrok.

 

 1. Podklady pro hodnocení

 

V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

 

 • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
 • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020, zejména v předmětech výchovného charakteru,
 • také z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin po znovuotevření školy.

 

Pravidla ve školním řádu schválená školskou radou, která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se nepoužijí.

 

 

 1. Způsob hodnocení

 

 • Žák je na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 hodnocen známkou ze všech předmětů. Na žádost rodičů může být u žáků se SVP použito slovní hodnocení.
 • Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 nemůže být žák, který se účastnil aktivit pořádaných školou při vzdělávání na dálku, hodnocen nižším stupněm, než v prvním pololetí.
 • Aktivita žáků v době vzdělávání na dálku může být důvodem pro zlepšení hodnocení za celé pololetí.

 

 

 1. Další specifická pravidla pro hodnocení

 

 • Stupněm „nedostatečný“ může být hodnocen pouze žák, který byl hodnocen jako nedostatečný již v prvním pololetí školního roku 2019/2020 a současně nebylo možno získat podklady pro hodnocení žádným ze způsobů uvedených v odstavci 1.
 • Žák, který měl prokazatelně vytvořeny podmínky pro vzdělávání na dálku, a přesto u něj přes opakované výzvy nebylo do doby uzavírání klasifikace možné získat podklady pro hodnocení, bude hodnocen stupněm „nehodnocen“. Škola v takovém případě poskytne podklady a součinnost, aby bylo možno doplnit podklady pro hodnocení žáka do 31. 8. 2020.

 

 

V Polešovicích 5. 6. 2020

 

Mgr. Radim Pikner, ředitel školy

 

Verze ke stažení zde


5. 6. 2020 Zobrazit méně

Stránka