Exkurze Olomouc 5.AB, 4.B

Za krásného slunečného počasí jsme všichni společně autobusem vyrazili na exkurzi do Olomouce, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny - na paťáky čekala jízda na raftech a program v pevnosti poznání, čtvrťáky zase prohlídka historické Olomouce  a vlastivědného muzea. Páťaci začali na raftech. Oblékli si plovací vesty, dostali pádla a proběhlo základní poučení, jak se na raftu chovat, jak pádlovat, jak se vyhýbat překážkám a pak už hurá postupně na vodu. Pro letošek jsme zvolili jízdu na raftech historickou Olomoucí po Mlýnském potoku, abychom jsme si otestovali, jak se nám to bude líbit, zda jsme schopni to zvládnout. Každý raft měl svého zkušeného instruktora vodáka. Jízda byla dlouhá 3km a trvala hodinku, jízda úžasnou krajinou okolo hradeb opravdu stála za to.  I když to někteří ze začátku brali hodně při břehu, tak nakonec jsme všechno skvěle zvládli. Všichni byli nadšeni a od instruktorů sklidili velkou pochvalu. Po posilnění v parku navštívili Pevnost poznání, kde se rozdělili na 3 skupiny, každá skupinka postupně absolvovala vlastivědný výukový program Navrhni si své město a také planetárium. Mezitím prošli všechna patra, kde se ocitli v přírodě, lidském těle, zkoumali fyzikální zákony, matematické zákony, vyzkoušeli si, jak těžký krunýř želva nosí, zahráli si logické hry, skládali hlavolamy, oblékli se do vojenských historických uniforem apod. Strávili zde úžasné tři hodiny a ještě stále by objevovali.  

Čtvrťáci rafty zkoušeli v loňském roce, kdy také navštívili pevnost poznání. A protože se ve vlastivědě učí o historii naší země, měli jiný program. Podívali se do jedné z dominant Olomouce - do katedrály svatého Václava, podívali se na olomoucký orloj a o historii se dozvěděli ve vlastivědném muzeu. Nesmělo chybět ani foto s pověstným obrem Drásalem.

 Pro všechny byla exkurze poučná, získali spoustu nových poznatků a vše zvládli na jedničku.

foto: https://eu.zonerama.com/ZSPolesovice/Album/8377673