Obsah

Letos Den Země připadl na sobotu, a tak jsme si jej u nás ve škole připomněli následující pondělí 24. dubna 2017. 

Poděkování patří všem žákům a učitelům, kteří přiložili ruku k dílu a udělali něco pro přírodu a životní prostředí v našem okolí. Oslavili tak Den Země tím nejlepším způsobem.

Mladší žáci se s přírodou seznamovali hravou formou během soutěžní stezky, vedoucí obcí Polešovice. Plnili praktické přírodovědné úkoly, řešili křížovky či poznávačky.  Pobyt v přírodě byl pro děti jistě tou nejlepší školou.

Starší žáci II. stupně byli rozděleni do pracovních skupin. Žákům 6. a 8. třídy se podařilo ve spolupráci s Městysem Polešovice vysadit přes 800 ks malých stromků u pískovny, žáci 7. třídy pomáhali s úklidem v obci Tučapy a žáci 9. třídy sbírali odpadky v obci Vážany. Odměnou za práci bylo občerstvení v podobě špekáčků.

Ještě jednou všem velký dík.

Mgr. Radka Piknerová

fotogalerie- 1. stupeň

fotogalerie- 2. stupeň

1