Obsah

 

1

Polešovice, 20. března 2017

Vážená paní Helgo,

          nejdříve přijměte náš upřímný pozdrav.

Děkujeme za Váš poslední dopis, především za vyčerpávající odpověď děvčatům a celkovou přízeň a podporu.

          Náš celoškolní projekt, který jsme nazvali Holocaust, je již v plném proudu. Doputovaly k nám panely zmiňované výstavy Kreseb dětí z terezínského ghetta, seznamující naše žáky i širokou veřejnost s provozem hodin kreslení v Terezíně, s historií tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava a s jednotlivými obrázky mapujícími život v Terezíně. Rovněž nám přibližuje některé z terezínských dětí a seznamuje s jejich osudy.

         Celou výstavu doplnila výstava a prezentace činností a projektů, kterým se delší dobu věnovaly děti ve všech třídách. Všude se něco děje, s něčím z této doby se snažíme děti seznámit. Druháčci vyráběli figurky z chleba, prvňáčci dělali Davidovy hvězdy ze špachtlí, podobné vyšívali, jiní skládali hvězdy z proužků papíru. Ve třetí třídě se kreslily menory. Páťáci malovali kufříky a věnovali se projektu Zmizelí sousedé, během kterého pátrali po zesnulých spoluobčanech židovského původu. Čtvrťáci se zabývali knihou Dítě s hvězdičkou a také shromáždili základní údaje o terezínském ghettu. Starší žáci zhlédli film O zlém snu, který je seznámil s osudem paní Evy Erbenové, následně potom skládali básně CINQUAIN jako reflexi na něj. Deváťáci diskutovali nad protižidovskými opatřeními, která vyplynula na základě Norimberských zákonů, zpracovávali základní židovskou symboliku, věnovali se židovskému kalendáři, hebrejské abecedě. V předmětu zvaném domácnost si žáci zkoušeli připravit pamlsky dle tradičních židovských receptur, rovněž zpracovávali, co to znamená košer strava, jiná skupina mapovala koncentrační tábory v Evropě.  V hudební výchově se děti seznámily s židovskými písněmi a připravily si i produkci některých z nich, rovněž zhlédly operu Brundibár. Zmiňovaní deváťáci navštívili muzeum v Osvětimi a po návratu se snažili vžít se do kůže dítěte v jejich věku, které se dostalo do koncentračního tábora. Způsobem vyjádření tohoto zážitku, který jsme zvolili, bylo napsání dopisu z koncentračního tábora domů, svým bližním. Mnozí z žáků byli velmi pohnuti tímto okamžikem, psaní dopisů pro ně bylo velmi těžké, protože se do svých rolí skutečně vcítili. Uvědomovali si bezmoc a stav transportovaných dětí, dospělých. V dopisech se snažili najít světlo ve vzpomínkách na domov, na chvíle strávené s rodinou, na drobnosti všedních dnů. Díky těmto okolnostem vznikly nádherné procítěné dopisy. Hodiny anglického jazyka patřily významným osobnostem s židovským původem, filmům s tematikou holocaustu a žáci vytvořili časovou linii podle knihy Deník Anne Frankové. Německý jazyk byl naopak tou pravou hodinou pro překlad dobových vysvědčení. Jeden z panelů je vyzdoben portréty umělců s židovskými kořeny, které žáci malovali v hodinách výtvarné výchovy.

          Některé z žákyň se rozhodly zabývat se Vaším osudem. Prostudovaly si Váš Deník a na jeho základě si připravily prezentaci tzv. Helžina kufříku, kdy si nachystaly kufřík, do kterého naskládaly věci, podle kterých měli jejich posluchači poznat, komu tento kufřík patřil. Celou prezentaci mají děvčata připravenu jako rozhovor mezi nimi a dětmi, během něhož postupně vtahují posluchače do Vašeho příběhu a zároveň je seznamují s tím, jak to tehdy u nás vypadalo. Dívky si také přichystaly i prezentaci k promítání, a tak Vás postupně znají všechny naše děti.

           Vše potom vyvrcholilo slavnostní vernisáží v pondělí 20. 3. 2017, která odstartovala otevření celé výstavy veřejnosti. Zúčastnili se jí představitelé vedení okolních obcí. Vernisáž dokreslilo vystoupení školního pěveckého sboru, recitace básní souvisejících s tematikou a celým programem nás umně provázeli žáci 9. ročníku. Na závěr byla promítnuta prezentace žáků 6. třídy, ve které prosí ostatní o pomoc při získání finanční částky potřebné na koupi invalidního vozíku pro Vojtu Třísku, jejich spolužáka, který má obrovské problémy s chůzí, a tak není možné, aby spolu se třídou absolvoval výlety a exkurze pořádané školou. Celá vernisáž byla velmi důstojná a emotivní a my se těšíme, že následující dva týdny naši školu a zmiňovanou výstavu navštíví co nejvíce návštěvníků.

             K dopisu přikládáme fotografie z celé akce i fotografie veškerého prezentovaného, abyste si udělala představu.

            Pomyslnou třešinkou na celém projektu bude potom setkání s MUDr. Petrem Rieselem, pamětníkem holocaustu, který k nám do Polešovic zavítá a děti seznámí se svým osudem. Těšit se na něj můžeme 30. března 2017.

            Jak vidíte, paní Helgo, děje se toho u nás skutečně hodně. Celé téma děti i jejich učitele nesmírně oslovilo, všichni jsou otevřeni poznání nejen útrap, které židovské obyvatelstvo tehdy postihly, ale rovněž seznámení se s židovskou kulturou. Objevujeme, kolik věcí kolem nás s touto tematikou souvisí, jsou nám blízké.

            Nezbývá než dodat, že je nám líto, že nás nemůžete navštívit i Vy. Na druhou stranu chápeme, že Váš zdravotní stav i požehnaný věk Vám nedovoluje cestovat přes celou Českou republiku k nám na Moravu. Jsme rádi, že jsme s Vámi kontaktu alespoň prostřednictvím dopisů a myšlenek vzájemně věnovaných. Těšíme se na Vaši odpověď.

           Mnohokrát děkujeme za Váš čas a snahu býti nám nápomocna.

S pozdravem a přáním krásných dnů,

žáci a učitelé ZŠ Polešovice.

1

fotogalerie- vernisáž

fotogalerie- projekt

1

Kdo je Helga Hošková, se kterou si píšeme?- zde, zde, zde

Korespondence s paní Helgou- 1. dopis-zde, 1. odpověď-zde, 2. dopis-zde, dopis děvčat-zde, 2. odpověď- zde

1