Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Učivo o Velké Moravě jsme zakončili exkurzí na jednom z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě - na Velehradě.

Naše putování po Cyrilometodějské cestě jsme zahájili v prostorách pod bazilikou. Prošli jsme více než 400 metrů úzkých a dlouhých chodeb. Obdivovali základy původního cisterciáckého kláštera ze 13. století, dochovaný vstupní portál, náhrobky, bohatě zdobené hlavice sloupů i Zlatou růži, kterou Velehradu věnoval papež Jan Pavel II. Malým okénkem jsme pohlédli do kostnice. Brrrr, to nebyl zrovna příjemný pohled. Během závěrečné hry jsme se pěkně zahřáli. V katakombách jsme hledali rozstříhané kartičky a skládali z nich obrázky.

Paní průvodkyně, Mgr. Alexandra Chytková, nás poutavým vyprávěním seznámila s dětstvím, životní poutí a odkazem sv. Cyrila a Metoděje. Během jejího vyprávění jsme si mohli vyzkoušet zajímavé aktivity výukového programu, např. jsme psali ptačím brkem dopis byzantskému císaři Michalovi, skládali podobizny obou věrozvěstů, hráli si na archeology, hlaholicí tiskli svá jména a příjmení, atd. Program byl úžasný a všem se nám moc líbil. Na závěr jsme si prohlédli krásnou velehradskou baziliku. Obdivovali jsme malby na stěnách, vyřezávané lavice i varhany.

Naše velehradské putování jsme zakončili v TIC, kde jsme si zakoupili pohledy či jiné suvenýry a vydali se zpět na cestu domů.

V mládí si sv. Konstantin vyvolil za svou celoživotní družku Sofii - moudrost.

Kéž bychom i my byli motivováni odkazem soluňských bratří a hledali moudrost a vzdělání na svých životních cestách.