Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Celoroční třídní hru jsme zakončili, jak jinak, než dobytím hradu Buchlova. Na hrad jsme se vydali ne koňmo, ale pěšky s občerstvovacími zastávkami v Boršicích a Buchlovicích. Na naše tábořiště U Špalka jsme dorazili všichni kolem 14:00 bez jediného puchýře  a pak už nebyl problém se slávou dobýt hrad. Prohlédli jsme si expozici pro děti „S pastelkami po hradu Buchlov“ a dozvěděli se mnoho zajímavostí z historie hradu.

V podhradí jsme postavili naše příbytky – stany - za pomoci pana Pavla Bečici a kupodivu nám během noci ani jeden stan nespadl. V podvečer jsme si za přítomnosti rodičů, kteří za námi přijeli, opekli špekáčky. Rytíř Stanley představil královně a všem hostům šlechtice, panoše, rytíře, dvorní dámy a bílou paní. Královská slavnost byla zakončena hrůzostrašnou prohlídkou hradu. Všem se líbil krásný noční výhled z věže. Na tuto stezku odvahy jistě nikdo ze zúčastněných dlouho nezapomene.

Druhý den ráno se, po vydatné snídani, Páni z vinohradů, Křižáci, Jednorožci a Rytíři a Růženky vydali hledat poklad, který byl ukryt v okolí kaple sv. Barbory. Úkol to nebyl vůbec lehký, protože po cestě je čekala nejedna nástraha. Šlechticové také museli prokázat znalosti získané z předcházející prohlídky hradu. Všichni ocenili chutný a vydatný oběd, který připravila paní Špalková. Protože se nad Buchlovem začalo zatahovat, raději jsme rychle sbalili stany, uklidili tábořiště a sešli se u slavnostního zakončení celoroční hry i našeho výletu. Rytíř Stanley  pasoval všechny zúčastněné do šlechtického stavu a královna jim předala klíč od hradu a listinu potvrzující dobytí hradu Buchlova. Nově pasovaná šlechta se rozloučila, poděkovala manželům Špalkovým za pohostinost a pohodu, kterou šířili po oba dva dny  a jen velmi nerada odjížděla se svými předky k domovům.

Královna ještě jednou velmi děkuje všem, kteří se zúčastnili královské slavnosti, obzvláště pak dvorní dámě Věrušce, panu Bečicovi, manželům Špalkovým, rytíři Stanleymu, kteří jí velmi pomohli při organizaci celé výpravy, a maminkám, které obohatily náš stůl chutnou krmí.

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme ( jenom trochu ) , už jsme tu….

 

fotogalerie