Obsah

 

Všichni žáci ZŠ Polešovice oslavili jako každý rok Den Země pobytem v přírodě. Ti mladší soutěžní stezkou po obci a jejím okolí. Soutěžní trasa je zavedla například i do sběrného dvora obce Polešovice.  Učitelé připravili žákům úkoly nejen vědomostní, ale také dovednostní. Nejedno družstvo se zapotilo při poznávání rostlin, živočichů, dopravních značek nebo při ošetřování spolužáka. Pevně doufáme, že získané vědomosti využijí v dalším životě.

Žáci druhého stupně se zapojili do celostátní akce „Ukliďme svět, Ukliďme Česko 2018“. Jednotlivé třídy uklízely nejen části obce Polešovice, ale také okolní spádové obce Vážany a Tučapy.

Celkem 114 žáků za dopoledne sesbíralo 36 pytlů odpadu, 8 pneumatik a jeden vrak auta v polích. Žáci 9. a 7.A třídy se zapotili nejvíce. Pomohli vyčistit od přerostlé vegetace část potoka u rybníka.

Všem žákům a učitelům patří poděkování za to, že přiložili ruku k dílu a udělali něco pro přírodu a životní prostředí v našem okolí. Oslavili tak Den Země tím nejlepším možným způsobem.

Fotografie z akce naleznete na stránkách školy – fotogalerie.

Za organizátory Mgr. Radka Piknerová