Obsah

Žáci 6. a 7. třídy se v listopadu a prosinci zúčastnili mezinárodního projektu eTwinning, který se jmenoval „Christmas in Europe“ Journal. Kromě České republiky se projektu zúčastnily školy z Rakouska, Finska, Itálie, Chorvatska, Estonska, Rumunska, Řecka, Španělska, Portugalska a Polska. Cílem projektu bylo pro všechny představit Vánoce ve své zemi. Děti pracovaly ve skupinkách a postupně plnily úkoly:

1)      představit se (na portále TwinSpace si vytvořily svůj vlastní profil a napsaly o sobě několik vět),

2)      nahrát video s českou koledou (zpívali jsme Jak jsi krásné neviňátko),

3)      nahrát video se zahraniční koledou (zvolili jsme píseň v chorvatštině Zvoncici, zvoncici),

4)      představit české vánoční tradice (fotopříběhy a Power Point prezentace – pouštění lodiček, rozkrajování jablka, házení botou),

5)      představit české vánoční recepty (fotopříběhy a Power Point prezentace – kapr a bramborový salát, perníčky, vánočka),

6)      nafotit české vánoční trhy

Hlavním výstupem projektu bude časopis (journal) v digitální podobě, na kterém partnerské školy stále pracují.

Ukázky z projektových aktivit:

The apple

The carp