Obsah

Do projektu e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools bude zapojeno minimálně 800 žáků a 79 učitelů ze 2. stupně základních škol v Rumunsku, České republice, Lotyšsku, Slovensku a Turecku.

 

Hlavní cíle projektu:

 1. naučit žáky a učitele vytvářet a řídit projekty, a to zejména projekty multidisciplinární, tedy ty, které přesahují hranice jednoho předmětu a svým obsahem pokrývají více oborů;
 2. vytvořit elektronickou platformu, kde budou popsány postupy pro vytváření a řízení projektů a zpřístupnit ji i ostatním žákům a učitelům;
 3. rozvinout projektové schopnosti žáků realizací pěti konkrétních projektů zaměřených na:
  1. sociální vztahy a komunikaci;
  2. zdravý životní styl;
  3. prevenci proti násilí;
  4. kyberšikanu;
  5. lidská práva;
 4. rozvinout klíčové kompetence žáků, a to zejména:
  1. komunikaci v mateřském a anglickém jazyce;
  2. digitální, sociální a občanské dovednosti;
  3. iniciativu a podnikavost;
  4. kulturní povědomí;
  5. projev a vyjadřování.

 

Průběh projektu:

1. rok

- dotazníkovým šetřením zjistíme, jaká je úroveň klíčových kompetencí žáků (komunikace v mateřském a anglickém jazyce, digitální dovednosti, atd.);

- vznikne 5 týmů, v každém bude 1 učitel a 25 žáků (5 z každé partnerské školy), každý tým bude připravovat koncepty projektů na jedno dané téma (soc. vztahy a komunikace, zdravý životní styl, atd.);

- půjde o týmy mezinárodní, tudíž komunikačním jazykem bude angličtina;

- komunikačními nástroji budou TwinSpace, Google Drive, Facebook a email;

- na konci tohoto období žáci i učitelé projekty ohodnotí a vyberou nejlepších pět;

- budou realizována setkání projektového týmu učitelů a žáků (Kocaeli – Turecko, Samsun – Turecko, Polešovice)

 

2. rok

- projektové týmy budou realizovat pět vítězných projektů;

- do projektů zapojíme veřejnost, zejména rodiče žáků a samosprávu obcí;

- o průběhu projektů budeme informovat veřejnost, a to zejména formou prezentací, rozhovorů, letáků, projektových dnů;

- učitelé i žáci provedou vyhodnocení jednotlivých projektů;

- vytvoříme a zpřístupníme elektronickou platformu, kde představíme své projekty a která bude předkládat návod, jak vytvářet a řídit projekty;

- dotazníkovým šetřením zjistíme, jaká je výsledná úroveň klíčových kompetencí žáků a provedeme srovnání se stavem zjištěným na začátku projektového období;

- budou realizována setkání projektového týmu učitelů a žáků (Jeglava – Lotyšsko, Ožďany – Slovensko).