Obsah

Již dlouho jsme se těšili a připravovali na další společné setkání v rámco našeho projektu. Radost tentokrát měla být o to větší, protože se konečně měly setkat i děti ze všech spřátelených zemí.

A tak jsme již v pondělí odpoledne mohli přivítat přátele ze Slovenska a večer návštěvu z Lotyšska, Rumunska a dvou tureckých škol. Kromě dětí z Turecka ty ostatní využily možnosti vyzkoušet si život v rodinách jiné země, a tak je u autobusu čekali naši žáci se svými rodiči, kteří si své nové spolubydlící "rozebrali" domů.

V úterý 3. května 2016 se žáci ze zahraničí zúčastnili výuky v naší škole v prvních dvou vyučovacích hodinách. V devět hodin přijeli i jejich vyučující, které jsme přivítali nejen chlebem a solí, ale i polešovickými koláčky a drobnými cukrovinkami české výroby. Po předvedení mezinárodní písně Bratře Kubo ve všech jazycích, kterými všichni návštěvnící hovořili, a krátkém pozdravu paní zástupkyně Ireny Bělohradové jsme se odebrali do jazykové učebny, kde úvodním slovem pana ředitele Radima Piknera oficiálně začalo projektové setkání v České republice. Vzápětí se naši hosté prostřednictvím prezentace v podání žákyň naší školy, Elišky Plačkové a Gabriely Pestlové, seznámili se základními informacemi o naší zemi, České republice. Po prohlídce školy byl již čas na oběd a po něm se začalo s prací na celém projektu. Aby naši přátelé poznali i jiná zajímavá místa našeho regionu, strávili úterní odpoledne v Buchlovicích prohlídkou zámku a zámecké zahrady.

fotogalerie

Středeční den se nesl v duchu pracovním. Dopoledne i odpoledne pracovaly projektové týmy všech zemí společně podle týmových témat na tvorbě projektů, které by v následujícím školním roce měly proběhnout ve všech zúčastněných školách. Odpoledne proběhlo přijetí panem starostou Michalem Zapletalem a panem místostarostou Stanislavem Uhlířem na Úřadu městyse Polešovice, kde po krátkém slovu pana starosty, hudebního vystoupení žáka naší školy, Jana Piknera, a prezentace naší obce v podání Kateřiny Kolářové a Jakuba Haby následovalo předání věcných darů a pohoštění.

fotogalerie

Ve čtvrtek ráno se během prvních dvou vyučovacích hodin ujaly našich zahraničních dětí opět polešovické paní učitelky, které jako každé ráno ochotně a se zájmem návštěvníky zapojily do běžných hodin ve svých třídách a speciálně pro ně upravily i výuku tak, aby se "naše i cizí" děti něco nového o sobě vzájemně dozvěděly a zároveň viděly, jak to u nás ve škole funguje. Potom se již zbytek vyučovacího času nesl v duchu ekoaktivit, které pro celý tým Erasmus+ připravila paní učitelka Radka Piknerová a kterými děti nejen poznaly sebe vzájemně, ale také přírodu ve školní zahradě. V přírodním duchu se pokračovalo i nadále a sice návštěvou expozice Živá voda a Archeoskanzenu v obci Modrá. 

fotogalerie

Poslední školní den našeho projektového setkání se opět již od rána nesl v duchu nezbytných projektových záležitostí pro učitele a zábavných aktivit pro děti. První dvě hodiny strávily ve sportovním duchu, aby další dvě vyučovací hodiny mohly strávit tzv. Mural activity. V praxi se jednalo o "zvěčnění" každého účastníka projektového setkání. Nejprve na skutečnou zeď, kdy jsme otiskli své ruce coby listy na tzv. strom přátelství, který budeme i nadále míjet cestou do školní jídelny, poté prostřednictvím zachycení nejsilnějších momentů a zážitků do jednotlivých paprsků společného slunce. Následovaly opět sportovní aktivity. Po obědě byly učiteli navzájem představeny všechny projekty, které byly během setkání vytvořeny a které budou provedeny během následujícího školního roku. Odpoledne potom patřilo zahradní slavnosti, kde se sešli nejen přímí účastníci projektového setkání, ale i další zájemci z řad široké veřejnosti (pedagogové naší školy, žáci, hostitelské rodiny), aby spolu zakončili příjemně strávený mezinárodní týden. Touto cestou mnohokrát děkujeme paní učitelce Ivaně Uhlířové, paní asistentce Barboře Nevřivé, paní učitelce Veronice Brzicové, paní učitelce Ivaně Vaďurové, rodinám: Jančíkovi, Pestlovi, Matouškovi, Šantaví, Kočí, Ďurčákovi, Ottovi,... ti všichni si udělali čas a přichystali sladké dezerty na společný stůl.

fotogalerie

Sobota byla naším posledním společným dnem. Na programu bylo slavnostní předávání certifikátů o absolvování setkání. Nemohlo samozřejmě chybět i společné focení všech účastníků projektového setkání, rovněž jednotlivých skupinek. Nejdříve nás opustili přátelé z tureckého Kocaeli, kteří měli ještě namířeno do Prahy, odkud v neděli odlétali. Kolem jedné hodiny odpoledne jsme se loučili s Lotyši a Turky, jejichž cesta vedla na letiště do Vídně. Nakonec jsme zamávali slovenským a rumunským partnerům. 

Věříme, že společné setkání přineslo nejen seznámení s jinými kulturami, systémy školství, procvičení anglického jazyka, schopnost týmové spolupráce, ale především rozvinulo nová přátelství, která se budeme snažit hýčkat.

fotogalerie

Dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem hostitelským rodinám, které se nezištně ujaly na celý týden role pečovatelské, živitelské a často i volnočasové. Velký dík patří všem pedagogickým pracovníkům školy, jež věnovali svůj pracovní i volný čas k vytvoření přátelského prostředí pro naše hosty. V neposlední řadě posíláme poděkování do mateřské školy za možnost nahlédnutí do jejich provozu a na Úřad městyse Polešovice, který je naší škole velkou oporou a vždy nám vychází vstříc tak jako i tentokrát. Děkujeme.