Obsah

První týden v prosinci se uskutečnilo další mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+. Tentokrát byla hostitelskou organizací soukromá základní škola ve městě Samsun v Turecku. Za naši školu se setkání zúčastnily Irena Bělohradová, Ivana Vaďurová, Alena Hanzová a Veronika Brzicová.

 

Náročný program obsahoval prezentace každé partnerské školy na témata daná v projektové žádosti,  školení a diskuse. Pro ilustraci uvádíme několik příkladů:

 

  • Způsoby rozvoje klíčových kompetencí (PowerPoint prezentace,ČR)
  • Řízení projektů (PowerPoint prezentace, SK)
  • Projekty eTwinning (PowerPoint prezentace, TK-Samsun)
  • Užívání nástroje Google Drive pro projektové aktivity (celodenní školení, RO)
  • Využití prostředí TwinSpace v projektu (půldenní školení, RO)
  • Tvoření evropského kurikula – nástroj pro učitele, kteří chtějí realizovat projekt na své škole (školení, diskuse)
  • Implementace evropského kurikula do multidisciplinárních projektů (tyto projekty budou tvořit žáci všech partnerských škol – školení, diskuse)

 

Velikým přínosem bylo sdílení zkušeností, zejména ukázky konkrétních projektů na jednotlivých školách, možnost mluvit s kolegy ze zahraničí, s tureckými žáky a taky možnost zúčastnit se vyučování v turecké škole.

 

Ze setkání vyplynulo mnoho dílčích úkolů, které budou členové projektového týmu (učitelé II. stupně a 25 vybraných žáků II. stupně) plnit v nadcházejících měsících.

 

Další setkání se uskuteční v České republice! Už nyní se těšíme, jak první týden v květnu na naší škole přivítáme učitele i žáky z partnerských škol.

fotogalerie